ข้อมูลท่องเที่ยว
หลวงปู่หล้าตาทิพย์
ข้อมูลเดินทาง
สายการบิน
air asiathai air
บทความ
สัตว์ป่า
สัตว์ป่า
กิจกรรมท่องเที่ยว 

 

 

เที่ยวทั่วไทย ดินแดนแห่งเราชาวสยาม -------------เรมาวดี.คอม

หลวงปู่หล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่


หลวงปู่หล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่

 • ในช่วงฤดหนาวผลไ้ม้่เล็กๆสีแดงชนิดหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของทุก
  ผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสน่อย่างแท้จริง จะต้องเคยได้ยิน หลวงปู่
  หล้า ตาทิพย์อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตึง สันกำแพง อย่างแน่นอน
  จากการที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคเหนือ ถึงความ
  อัศจรรย์ “หลวงปู่หล้า ตาทิพย์” มรณภาพ  ร่างไม่เน่า สภาพร่าง
  กายแข็งเหมือนหินเหมือนคนนอนหลับ สามารถยกร่างลุกขึ้นให้
  อยู่ในท่ายืนได้เช่นคนปกติ นอกจากนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ยัง
  อยู่ครบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้ไปวัดป่าตึง ได้ขึ้นไป
  ไหว้หลวงปู่หล้า ในโลงแก้ว มีรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่หล้า
  ในท่ายืนอยู่ด้านหน้าโลงแก้ว ที่กุฎิไม้สักของหลวงปู่หล้า ซึ่งเปิด
  ให้คนทั่วไปได้ไปไหว้ท่าน กุฎิหลวงปู่หล้าเป็นไม้สักทั้งหลัง (ญาติ
  โยมเป็นผู้สร้างให้ท่าน) ภายในจะร่มเย็นมากประตูหน้าต่างสลักลวด
  ลายสวยงาม  ด้านหน้ากุฎิเป็นบันไดใหญ่ และข้างๆก็มีลิฟท์ ที่สร้าง
  สำหรับหลวงปู่ แต่ไม่ทันได้ใช้ เนื่องเพราะหลวงปู่มรณภาพไปเสียก่อน

  หลวงปู่หล้าตาทิพย์

  ประวัติพระครูจันทสมานคุณ หรือหลวงปู่หล้า ตาทิพย์ วัดป่าตึง

   มรณภาพลงเมื่อวันที่ 16 ก.พ.36 มีอายุได้ 96 ปี เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง
  ของภาคเหนือ ทั้งนี้ในบรรดาพระเกจิชื่อดังของเชียงใหม่ นอกจากครูบา
  ศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา หลวงปู่แหวน สุจิณโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋งแล้ว
  ชื่อของหลวงปู่หล้าวัดป่าตึง น่าจะถูกรวมอยู่ในบรรดาพระเกจิผู้ปฏิบัติดี
  ปฏิบัติชอบด้วย ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยมว่า มีญาณวิเศษ
  ที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า
  “หลวงปู่หล้า ตาทิพย์”
  กุฎิไม้สักหลวง ตาทิพย์ รูปวาดและรูปปั้นหลวงปู่หล้า
  บานหน้าต่างกุฎิหลวงปู่หล้า บันได้ขึ้นกุฎิหลวงปู่หล้า


  หลวงปู่หล้า (พระครูจันทสมานคุณ) ท่านเกิดในรัชสมัยของพระบาท
  สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนเจ้าผู้
  ครองนครเชียงใหม่สมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียง
  ใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ. 2426-2439) กับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้
  ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 (พ.ศ. 2442-2452) หล
  วงปู่หล้าเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำเดือน 11
  ตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2441 ที่บ้านปง ตำบลออนใต้ อำเภอสั
  นกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โยมพ่อชื่อ นายเงิน
  โยมแม่ชื่อ นางแก้ว นามสกุล บุญมาคำ

  เมื่อหลวงปู่หล้าอายุได้ 8 ขวบ โยมแม่ก็นำไปฝากกับครูบาปินตา
  เจ้าอาวาสวัดป่าตึงให้เป็นเด็กวัด หลวงปู่หล้า จึงได้มีโอกาสเรียน
  หนังสือเป็นครั้งแรกกับครูบาอินตา ซึ่งสมัยนั้นจะเรียนหนังสือพื้น
  เมือง จนอายุได้ 11 ขวบ ก็ได้บวชเป็นสามเณรในช่วงเข้ารุกขมูล เ
  ข้ากรรมอยู่ในป่า การเข้ากรรม หรืออยู่กรรม เรียกว่าประเพณีเข้า
  โสสานกรรม ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา
  ที่พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ซึ่งมักจะกระทำกันใน
  บริเวณป่าช้าที่อยู่นอกวัด พระสงฆ์และผู้ที่เข้าบำเพ็ญโสสานกรรม
  จะต้องถือปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อต้องการบรรเทากิเลสตัณหา
  ที่นั่งหลวงปูหล้า ในหลวงเสด็จวัดป่าตึง

  จนกระทั่งอายุได้ 18ปีจึงเดินทางไปจำพรรษาอยู่ในเมืองเชียงใหม่เพื่อเรียน
  นักธรรมที่วัดเชตุพน หลวงปู่หล้าเรียนนักธรรมที่วัดเชตุพนเพียง 1 ปียังไม่ทัน
  สำเร็จก็ต้องเดินทางกลับวัดป่าตึง เพื่อปรนนิบัติครูบาปินตาที่ชราภาพ หลวงปู่หล้า
  อยู่ปรนนิบัติครูบาปินตาจนกระทั่งล่วงเข้าปี พ.ศ.2467 ครูบาปินตาก็มรณภาพ
  ด้วยวัย 74 ปี ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่หล้าอายุ 27 ปีเท่านั้น หลวงปู่หล้ารับตำแหน่งเจ้า
  อาวาสวัดป่าตึงต่อจากครูบาปินตา  เมื่อปี พ.ศ. 2467 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
  คณะตำบลออนใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2476 จนเมื่อปี 2504 หลวงปู่หล้าได้รับการแต่งตั้ง
  สมณศักดิ์เป็นพระครูจันทสมานคุณ ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ 63 ปี

  มีคนพากันยกย่องหลวงปู่หล้าว่า ท่านสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ มีเรื่อง
  เล่าว่า วันหนึ่งฝนตั้งเค้าจะตกหนัก หลวงปู่บอกให้พระเณรรีบออกจากกุฏิ เพราะ
  กุฏิเก่าและทรุดโทรมมากและมีต้นลานขนาดใหญ่อยู่ข้างกุฏิ ปรากฏว่าวันนั้นฝน
  ตกหนักกิ่งต้นลานก็หักโค่นลงมาทับกุฏิพัง พระเณรที่อยู่ในวัดทุกคนปลอดภัยและ
  พากันสรรเสริญว่าท่านมีตาทิพย์  
  นอกจากนั้นพระพิชิต สมหิโต รองเจ้าอาวาสวัดป่าตึง (ในปัจุบัน 2554) เล่าให้
  ฟังว่า  เช้าวันหนึ่งเวลาประมาณตี 5 หลวงปู่หล้าให้พระเณรรีบทำความสะอาด
  วิหารเพราะจะมีแขกมาหาที่วัด ครั้นพอถึงเวลา 6 โมงในหลวงทรงเสด็จมาที่
  วัดป่าตึง

  ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงพากันเรียกท่านว่า
  “หลวงปู่หล้า ตาทิพย์
  หลวงปู่หล้าเจริญอายุมาถึง 97 ปี ก็มรณภาพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536
   ปัจจุบันนี้ศพของหลวงปู่หล้าถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วที่ประดับประดาด้วยดอกไม้
  ตั้งอยู่บนกุฏิไม้สักที่งดงามในวัดป่าตึง หลวงปู่หล้า เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  ท่านถือปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง
  อาบศพ   แม้ว่าหลวงปู่หล้าจะมรณภาพจากไปแล้ว ก็เป็นเพียงการจากไปแต่
  สรีระร่างกายเท่านั้น แต่คุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเอาไว้หาได้ดับไปด้วยไม่
  ใครได้มีโอกาสผ่านไปสันกำแพงอย่าลืมไป ไหว้หลวงปู่หล้าวัดป่าตึง
  เพื่อเป็นสิริมงคล
  วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

  สอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1   0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672
  เที่ยว 77 จังหวัด สมุทรสาครเที่ยวเชียงใหม่

 

 

 

box travel
rema
postcardthai

เที่ยวทั่วไทย


ภาคเหนือ
กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง
แพร่ พิจิตร อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุทัยธานี เชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน


ภาคอีสาน
กาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม นครราชศรีมา
บุรีรัมย์ มหาสารคาม
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย เลย หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี บึงพะกาฬภาคตะวันออก
จันทบุรี ชลบุรี ตราด พัทยา
เกาะกูด เกาะช้าง ระยอง เกาเสมํด


ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา ชัยนาท
นครนายก นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีณบุรี ปราณบุรี
อยุธยา ราชบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว อ่างทอง
หัวหิน เพชรบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาครภาคใต้
ชุมพร นครศรีธรรมราช
ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี
ระนอง ภูเก๊ต พังงา
สงขลา พัทลุง ปัตตานี
นราธิวาส

 

 

 

 

 

Copyright 2010 remawadee.com Allrights reserved by rema เที่ยวทั่วไทย