remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ชลบุรี
+ ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
านประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560

านประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งของ"งานบุญ
หลวง" โดยถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยรวมเอา "งานบุญพระเวส" (ฮีตเดือนสี่) และ "งานบุญบั้งไฟ" (ฮีตเดือน
หก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560

งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ
ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่
น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม
ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธี
บายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชา
พญาแถน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พร้อมด้วยการ
แสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งาน
ศิลปะ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย อีกมากมาย

านประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
เวลา 03.00 น. – พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา 04.00 น. – พิธีเปิดพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
เวลา 06.00 น. – พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดฯ)
เวลา 08.30 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา 09.00 น. – ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
                  – ขบวนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย
เวลา 10.00 น. – พิธีเปิด "'งานบุญหลวง" วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)
                  – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย


านประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

เวลา 09.30 น. – ขบวนแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
เวลา 10.00 น. – พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560
                   – ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน- นางแต่ง
                   – ขบวนแห่ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
                   – ชมขบวนแห่ขององค์กองปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ การแสดงนิทรรศการฯ
เวลา 13.00 น. – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
                   – ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)
                   – ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ

เวลา 15.00 น. – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร (บ้านเจ้าพ่อกวน)
                  – พิธีอัญเชิญพระพุธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
                  – พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
                  – พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา 19.00 น. – พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

เวลา 04.00 น. – พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
                  – ชมขบวนแห่ต้นกัณฑ์เทศน์ ของหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอด่านซ้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266
ททท. สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวเลย