remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
สถานที่ท่องเที่ยวไทย


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เวียงกุมกาม   
+พระธาตุดอยตุง 
+ปายแคนย่อน+แม่ฮ่องสอน 
+กิ่วฝิ่น ลำปาง
+เขาค้อ เพชรบูรณ์
+ภุหินร่องกล้า
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
+น้ำตกทีลอซู ตาก
+ช่องเย็น กำแพงเพชร


ภาคอีสาน
+มอหินขาว ชัยภูมิ
+ภูหลวง เลย
+พระธาตุพนม 
+พระมหาเจดีย์ชัยฯ
+ภูผาเทิบ มุกดาหาร
+วิหารพระไตรปิฏก+โคราช
+ปราสาทหินพนมรุ้ง
+ภูทอก บึงกาฬ
+9000 โบก+อุบลราชธานี
+ทะเลบัวแดงอุดรธานี

RemaHealth
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ตลาดอ่างศิลา 
+หาดทรายแก้ว
ภาคกลาง
+วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
+เขาช้างเผือก
+กาญจนบุรี
+หลวงพ่อโสธร  
+สวนนกชัยนาท 
+ทุ่งทานตะวัน  
+อุทยานพระพิฆเนศ 
+พระราชวังนามจันทร
+เจดีย์หอย ปทุมธานี
+ดูเหยี่ยว 360 องศา+ประจวบคีรีขันธ์
+ห่มผ้าหลวงพ่อโต
+โป่งยุบ ราชบุีรี
+พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ+พระพุทธรูปทองคำ+ตลาดโรงเกลือ +สระแก้ว
+พระนครคีรี เพชรบุรี
ARTICLE
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น
อ่านบทความอื่น

UnseenThailand
+
ฉลามวาฬ ริเชลิว
+
พระบาทมงคล108
+
สามพันโบก
+
หุบผาตาด
+พระผุด ภูเก๊ต   

ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
4 ภาค

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ภาค ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระสมภพ วันที่ 28
กรกฎาคม 2557 โดยกำหนดการจัดงานขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัด 4 ภาคได้แก่ ลำปาง จันทบุรี สุรินทร์ สุราษฏร์ธานี

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตร 4 จังหวัด ร่วมแถลงข่าว

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร์ ภาคตะวันออก ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี และภาคใต้ ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (CO-OP) ริมถนนสายเอเชียที่ 41 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้า
ร่วมงานกว่า 20,000 คน ร่วมถึงผู้ที่สนใจในเรื่องการเกษตร


จันทบุรี

โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการเปิดให้บริการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ฯ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกเศรษฐกิจ และการให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ รวมถึงการจัดนิทรรศ
การเทิดพระเกียรติ นิทรรศการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขสุขภาพ ตลอดจนจับจ่าย
สินค้าคุณภาพจากกลุ่มแม่บ้าน พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูกกว่า 200 รายการ

ลำปาง

การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯระดับประเทศในครั้งนี้ นอกจากเกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานจะได้รับ
บริการและองคฺ์ความรู้ต่างๆแล้ว ยังจะได้รับความบันเทิงอื่นๆที่จัดขึ้นเฉพาะในแต่ละพื้นที่ เช่น ความสนุกสนานจาก
การโชว์ Cover Dance และการแข่งขัน B-boy จำนวนกว่า 30 ทีม ที่จังหวัดลำปาง การแสดงของวงดุริยางค์
ทหารเรือที่จังหวัดจันทบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและการแสดงละเล่นพื้นบ้านต่างๆที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ
จังหวัดสุรินทร์

สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4 ภาค 4จังหวัดเืพื่อรับบริการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ในวันที่ 28-29กรกฎาคม 2557 ณ
จังหวัดที่ใกล้บ้านคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร 0-2579-3804 ในวันและเวลาราชการ