remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
สถานที่ท่องเที่ยวไทย


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เวียงกุมกาม   
+พระธาตุดอยตุง 
+ปายแคนย่อน+แม่ฮ่องสอน 
+กิ่วฝิ่น ลำปาง
+เขาค้อ เพชรบูรณ์
+ภุหินร่องกล้า
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
+น้ำตกทีลอซู ตาก
+ช่องเย็น กำแพงเพชร


ภาคอีสาน
+มอหินขาว ชัยภูมิ
+ภูหลวง เลย
+พระธาตุพนม 
+พระมหาเจดีย์ชัยฯ
+ภูผาเทิบ มุกดาหาร
+วิหารพระไตรปิฏก+โคราช
+ปราสาทหินพนมรุ้ง
+ภูทอก บึงกาฬ
+9000 โบก+อุบลราชธานี
+ทะเลบัวแดง

RemaHealth
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ตลาดอ่างศิลา 
+หาดทรายแก้ว
ภาคกลาง
+วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
+เขาช้างเผือก
+กาญจนบุรี
+หลวงพ่อโสธร  
+สวนนกชัยนาท 
+ทุ่งทานตะวัน  
+อุทยานพระพิฆเนศ 
+พระราชวังนามจันทร
+เจดีย์หอย ปทุมธานี
+ดูเหยี่ยว360 องศา+ประจวบคีรีขันธ์
+ห่มผ้าหลวงพ่อโต
+โป่งยุบ ราชบุีรี
+ช้างเอราวัณ+พระพุทธรูปทองคำ+ตลาดโรงเกลือ+สระแก้ว
+พระนครคีรี 

ARTICLE
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น
อ่านบทความอื่น

UnseenThailand
+
ฉลามวาฬ ริเชลิว
+
พระบาทมงคล108
+
สามพันโบก
+
หุบผาตาด
+พระผุด ภูเก๊ต   

ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิ

รวมภาพที่เที่ยวไทย1
รวมภาพที่เที่ยวไทย2

ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” ระหว่าง 16-19 กันยายน นี้
ณ.ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯระดมสุดยอดสินค้าเกษตร
จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ได้รับผลกระทบจาก5 จังหวัดชายแดนใต้ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 7
เพื่อสนับสนุนสินค้าการเกษตรระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการขยายช่องทางกระจายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในพื้น
ที่สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวัน
อังคารที่ 16 กันยายน เวลา 13.00 น.นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้
ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรและประชาชน รวมทั้งสร้างความ
สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวโดยการเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดหาช่องทางการตลาด
เพื่อนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆออก
เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตใน
พื้นที่การจัดงาน


ของดีจากชายแดนใต้ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าแบบจีทูจี คือจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค ซึ่งได้จัด
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 7
จากการจัดงาน 6 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ได้ก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งใน
แง่การได้รับข้อมูลข่าวสารการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนนำองค์ความรู้ด้าน
วิชาชีพและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดชายแดใต้มาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังเป็นการขยาย
ตลาดผู้ซื้อให้กว้างขวางขึ้นทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตที่นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายเกิดแรงจูงใจให้สร้างคุณค่า
และแสดงเอกลักษณ์สินค้าเฉพาะถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ด้าน นายสุรพล จารุพงศ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน ของดีจากชายแดนใต้
ครั้งที่ 7 จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าเด่น
ดี และดัง ผ่านการคัดสรรคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น สุดยอดปลากุเราเค็มตาก
ใบ ไก่กอและ ไก่เบตง เส้นหมี่เบตง กะปิเทพา สะตอข้าว สละน้ำผึ้งไข่มุกอันดามัน เวชสำอางค์จากกล้วยหิน
รวมถึงชิ้นงานหัตถกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มากกว่า
300 รายการ
จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ได้ไปเที่ยวชมผลิตภัณฑ์ อาหารการกินของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในของดีจาก
ชายแดนใต้ ครั้งที่ 7
ระหว่าง 16-19 กันยายน 2557 ณ.ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทรศัพท์กลาง 0-2281-5955, 0-2281-5884