สถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
 โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุรีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
            อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
รวมลิงค์สายการบิน
FRIEND SITE 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย


 • เส้นสายความอร่อย
  รวมร้านเส้นสายความอร่อยทั่วกรุงเทพฯ

  รุ่งเรือง อยู่ในซอยนครสวรรค์ 8 เปิดบริการ ตั้งแต่ 9.00-20.00 โทร. 0-2281-9755

  โหงวเส็ก อยู่ที่ Target Zone ขา้ งโรงพยาบาลวิภาวดี เปิดทุกวันตั้งแต่ 11.00-20.00 น.
  โทร. 0-2561-5308

  รสหนึ่ง อยู่ถัดจากหา้ งสรรพสินคา้ บางลำพู งามวงศ์วานประมาณ 50 เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่
  09.00-01.00 น.โทร. 0-2588-2876


  นายหว่อง อยู่ถัดจากโรงพยาบาลวิภาวดีประมาณ 100 เมตร เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00-21.00 น.
  โทร. 0-1256-9440

  สะอาดเสวย อยู่ใกลๆ้ กับ makro สาขาบางบอน เปิดบริการตั้งแต่ 07.00–23.00 น.
  โทร. 0-2894-3960

  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุ อยู่ใกลส้ ถาบันพัฒนาวิชาการ ( พ.ว.) ถนนนครไชยศรีเปิดทุกวันตั้งแต่
  07.30-15.00 น.โทร. 0-2241-4192

  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อกรอบ อยู่หลังการบินไทย ผ่านตลาดนัดลุงเพิ่มเขา้ ไปอีกประมาณ 200 เมตร
  โทร. 0-2513-5534ก๋ว

  ยเตี๋ยวเนื้อราชวัตร
  อยู่สี่แยกราชวัตร ขา้ งอาคารราชวัตร ถนนนครไชยศรีเปิดบริการ
  ตั้งแต่ 8.00-19.00 น.โทร. 0-2241-0485

  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อศิริโภชนาอยู่ดา้ นหลังกระทรวงยุติธรรม ( สนามหลวง) ถนนบุญศิริ 3 เปิด
  บริการตั้งแต่ 10.00.-16.00 น.โทร. 0-2224-1750

  ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนายโส่ยอยู่ถนนพระอาทิตย์ ฝั่งตรงขา้ มป้อมพระสุเมรุ เปิดบริการทุกวัน
  ตั้งแต่ 08.00–18.00 น.โทร. 0-9172-6994

  ก๋วยเตี๋ยวหมูยิ้ม อยู่บนถนนกำแพงเพชร ติดกับตลาดอตก.จตุจักร เปิดบริการ ตั้งแต่
  10.00-16.00 โทร 0-2278-5996

  ก๋วยเตี๋ยวปีกไก่สายน้ำผึ้งอยู่ในซอยสายน้ำผึ้ง ( ใกลป้ ากซอยสุขุมวิท เปิดบริการ
  09.00-15.30 น.โทร. 0-22581958

  พระลักษณ์ลงสรง อยู่ตรงหัวมุมทางเขา้ ตลาด อ.ต.ก. เปิดทุกวัน 07.30-18.00 น.
  โทร. 0-2278-5996

  ก๋วยจั๊บน้ำข้นแม่ตุ๊ อยู่ถนนหนา้ พระลาน ทางลงไปท่าเรือ เปิดทุกวัน 06.00-16.00 น.
  โทร. 0-2226-3763

  ก๋วยจั๊บพรานนก อยู่ถนนอิสรภาพ ถัดจากสี่แยกพรานนกไปประมาณ 50 -เมตรเปิดบริการ
  ทุกวัน(เว้น วันศุกร์) ตั้งแต่ 07.00-16.00 น.โทร. 0-24110301

  ราดหนา้ 40 ปี อยู่ถนนอิสรภาพ ขา้ งธนาคารศรีนคร สาขาพรานนกเปิดทุกวัน
  ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.โทร . 0-2866-8980 กด 0

  มะ ราดหน้า้ยอดผัก อยู่ตรงขา้ มตลาดศรีราชวัตร์ ถนนนครไชยศรี เปิดบริการทุกวัน
  ตั้งแต่ 11.00-13.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-24.30น.โทร. 0-2241-1860

  เย็นตาโฟวัดแขก อยู่ถัดจากวัดแขกประมาณ 30 เมตรบนถนนปั้น สีลมเปิดบริการทุกวัน
  ( เว้น วันอาทิตย์) ตั้งแต่ 10.00-16.00 น.โทร. 0-2236-4393

  เย็นตาโฟกลางซอย อยู่ตน้ ซอยโชคชัยร่วมมิตร 16/7 ถนนวิภาวดีรังสิต เปิดบริการทุกวัน
  ตั้งแต่ 10.00-16.00 น.โทร. 0-2276-1696

  เย็นตาโฟฮ่องเต้ อยู่สี่แยกร่วมจิตต์ ถนนร่วมจิตต์ สามเสน หยุดวันจันทร์ตั้งแต่
  09.00-15.30 น.โทร. 0-2669-0110

  เย็นตาโฟพัวกี่ อยู่เยื้องกับป้อมพระสุเมรุ ถนนพระสุเมรุ บางลำพู เปิดบริการทุกวัน
  ( เว้นวันอาทิตย์)ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.โทร. 0-2281-4673

  เย็นตาโฟจิระ อยู่ถนนจักรพงษ์ บางลำพู เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.
  โทร. 0-2282-2496

  เย็นตาโฟสุขวดี อยู่เยื้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนวิสุทธิกษัตริย์บางขุนพรหม
  เปิดบริการทุกวัน (เวน้ วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน) ตั้งแต่09.30-17.00 น.
  โทร. 0-2281-4142

  เย็นตาโฟปิรันย่า อยู่สยามสแควร์ ซอย 9 เยื้องกับศูนย์หนังสือจุฬาฯเปิดบริการทุกวัน
  ตั้งแต่07.00-21.00 น.โทร. 0-2252-7195

  วิโรจน์โภชนา อยู่เยื้องตลาดศรีราชวัตร์ ถนนนครไชยศรี เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.
  โทร. 0-2241-0468

  ขนมจีนไหหลำอร่อยดีอยู่ตรงขา้ มกับองค์การโทรศัพท์สามเสน ถนนสามเสน เปิด
  บริการทุกวัน ( เวน้ วันอาทิตย์) ตั้งแต่ 07.00-15.00 น.โทร. 0-2241-3448

  ขนมจีนเทวดา อยู่ในปั้มน้ำมัน TPI บนถนนพระราม 2 ใกลกั้บบิ๊กซี สาขาพระราม 2
  บางขุนเทียน เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.30–21.00 น. โทร. 0-1442-2334

  ขนมจีน วิสุทธิกษัตริย์อยู่ตรงเชิงสะพานพระราม 8 ขา้ งธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิ
  กษัตริย์เปิดตั้งแต่ 07.30-13.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์โทร. 0-2282-2181

  ขนมจีนไหหลำสุธาทิพย์อยู่แยกถนนดำรงรักษ์ตัดกับถนนจักรพรรดิพงษ์ เปิดบริการ
  วันอังคาร-เสาร์ 08.00-18.00 น. (หยุดวันจันทร์)โทร. 0-2282-4313

  ขนมจีนบุฟเฟต์ซอยสายลม อยู่ในซอยสายลม ( พหลโยธิน ซอย 8) เปิด
  10.00-20.00 น. หยุดวันอาทิตย์โทร. 0-2271-3946

  ก๋วยเตี๋ยวต้ม ยำเปรี้ยวปากอยู่ในซอยพระรามเกา้ 48 เขา้ มาทางหมู่บา้ นเสรี 2
  ซอย 14โทร. 0-9683-0037

  ก๋วยเตี๋ยวต้ม ยำนิรนาม อยู่ในซอยจุฬา 42 เขา้ ไปในซอยประมาณ 500 เมตร เปิด
  บริการตั้งแต่07.00-14.30 น. หยุดวันอาทิตย์ โทร. 0-2215-4273

  ก๋วยเตี๋ยวหมูวัดเอี่ยม อยู่ขา้ งวัดเอี่ยมวรนุช เปิดบริการ 07.00-15.30 น. ทุกวัน
  โทร. 0-2628-9253

  ก๋วยเตี๋ยวกิมเซี้ย อยู่ถ.ตะนาว ตรงรา้ นเช่าชุดแต่งงาน บางลำพู โทร. 0-2281-6794

  ก๋วยเตี๋ยวเต็งใช้ฮวด อยู่ริมถนนปากซอยสุขุมวิท 54 เปิดบริการ 08.00-17.00 น. ทุกวัน
  โทร. 0-2311-3106

  แสนยอดโภชนา อยู่ในซอยเจริญเวียง เขา้ มาจนสุดซอยตัดกับถนนจรัสเวียง เปิดบริการ
  07.30-22.00 น. ทุกวัน โทร. 0-2239-3905

  เจา้ หลงลูกชิ้นปลา อยู่ตรงขา้ มรา้ นโจ๊กปริ๊นซ์ เปิดบริการตั้งแต่ 07.00-19.00 น. ทุกวัน
  โทร. 0-2630-6060

  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนคุณทิพย์อยู่ในตลาดลุงเพิ่ม ( หลังการบินไทย) ขาย 7.30-15.00 น.
  โทร. 0-6603-4727

  ก๋วยเตี๋ยวตมยำพิษณุโลกอยู่ในตลาดลุงเพิ่ม ( หลังการบินไทย) ขาย 9.00-17.00 น.
  หยุดวันอาทิตย์โทร. 0-9-892-4654

  ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอด อยู่ลาดพร้าว 84 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เปิดบริการ
  09.00-16.00 น.ทุกวันโทร. 0-81446-1624, 081 616 7967


  ร้านข้าวร้านอร่อยในกรุงเทพมหาสคร
  ร้านขนมหวานในกรุงเทพมหานคร

  posr 25/1/2555

เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร
 

 

 

 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย