สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 

อินทนนท์   เที่ยวเชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

มอหินขาว   เที่ยว ชัยภูมิ
ภูหลวง  เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ   จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ
 
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
ทุ่งทานตะวัน   ลพบุรี
อุทยานพระพิฆเนศ  นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุีรี
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

สุสานหอย  กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
ระนองแคนย่อน ระนอง
ล่องแก่งหนามแดง พัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.กาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติพุเตย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลูในท้องที่
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเดิมเป็นวนอุทยานพุเตย วนอุทยานพุกระทิง
วนอุทยานเตรียมการตะเพิ่นคี่และพื้นที่ป่าไม้ข้างเคียง ที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์
มีป่าสนสองใบ และต้นปรงยักษ์ที่ปกคลุมทั่วทั้่งขุนเขาที่สูงชันและสลับซับซ้อน
เป็นต้นน้ำลำธารน้ำตก ธารน้ำ นอกจากนั้นยังมีสัตว์ป่าชุกชุม จึงเป็นแหล่งส่องนก
และแหล่งชมผีเสื้อที่พุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตยอุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 84 ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2541
รวมเนื้อที่ 198,422 ไร่  หรือประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร ใช้ชื่อว่า
อุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติพุเตย

การเดินทาง
ไปอุทยานแห่งชาติพุเตย จ.กาญจนบุรี
จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 340
(บางบัวทอง– สุพรรณบุรี) ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี  ใช้เส้นทางสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์ – ด่านช้าง  จากสี่แยกอำเภอด่านช้างสามารถเดินทางต่อไปได้
2 เส้นทาง คือ
     1.   จากสี่แยกอำเภอด่านช้างไปตามทางหลวงหมายเลข 333  (ด่าน
ช้าง-อู่ทอง) ไปทางอู่ทองประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางหลวงหมาย
เลข 3086 เดินทางต่อไปอีกประมาณ 34 กิโลเมตร  จนถึงสี่แยกบ้านปลัก
ประดู่  เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3480 ไปอีกประมาณ 40 กิโล
เมตร ถึงป้ายทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย เข้าไปอีกประมาณ
6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย

อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยานแห่งชาติพุเตย

     2. จากสี่แยกอำเภอด่านช้างไปตามทางหลวงหมายเลข 333 (ด่าน
ช้าง-บ้านวังคัน) ประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 78 จะ
เห็นป้ายไปอุทยานแห่งชาติพุเตย เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 18 กิโล
เมตร  เส้นทางเป็นถนนลาดยาง จนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1
(พุเตย)   จากนั้นเส้นทางต่อไปเป็นถนนลูกรังข้ามสันเขาไปจนถึงที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติพุเตย  ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติพุเตย ป่าสน 2 ใบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย
โทร. 0 3544 6237, 08 1934 2240  โทรสาร 0 3544 6237
หรือ ททท.กาญจนบุรี  034 623691 หรือสายด่วน1672


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ


พาไปกินอาหารอร่อย 


 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย