สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 

อินทนนท์   เที่ยวเชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

มอหินขาว   เที่ยว ชัยภูมิ
ภูหลวง  เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ   จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ
 
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
ทุ่งทานตะวัน   ลพบุรี
อุทยานพระพิฆเนศ  นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุีรีี
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

สุสานหอย  กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
ระนองแคนย่อน ระนอง
ล่องแก่งหนามแดง พัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก Hellfire Pass กาญจนบุรี


ช่องเขาขาด ใครได้เคยไปจะต้องทึ่ง เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์โดย ใช้
มือในขุดเจาะภูเขาทั้งลูกให้เป็นช่องเป็นทางเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะ จาก
ไทยไปพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-พม่าถือเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะ เนื่องจากถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเชลย
สงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเชลยสงครามเหล่านั้นมีหลายเชื้อชาติไม่ว่า
จะเป็นอังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศล ออสเตรเลีย เป็นต้น
ดูภาพใหญบริเวณช่องเขาขาด

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก การขุดเจาะเริ่มในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2486 การขุด
เจาะถูกกำหนดให้เร่งงานให้เสร็จมิให้ล่าช้า แรงงานเชลยศึกจึงต้องทำงานถึง 18 ชั่วโมง

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก

ส่วนใหญ่ล้วนใช้แรงคนทั้งสิ้น เช่นการสกัดภูเขาด้วยมือ ซึ่งเป็นการทำงานที่ทารุณยิ่ง
เนื่องจากเชลยศึกต้องทำงานอย่างหนัก ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวในสภาวะขาด
แคลนน้ำและอาหาร เมื่อเจ็บป่วยแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอต่อ
การรักษาพยาบาล ทำให้ในบางช่วงที่มีโรคติดต่อเกิดทำให้คนตายนับหมื่นคน

เนื่องจากญี่ปุ่นเร่งรีบในการสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะเชลยศึกที่ช่องเขาขาด
จึงต้องทำงานตอนกลางคืนด้วยแสงไฟจากคบเพลิงและกองเพลิงทำให้สะท้อนเห็น
เงาของเชลยศึกที่ผอมแ้ห้งบนผนังทำให้ี่ได้รับการขนานนามว่า ช่องไฟนรก หรือ
Hellfire Pass

ช่องไฟนรก หรือ Hellfire Pass

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้รื้อทาง
รถไฟบางส่วนออก ทางรถไฟสายมรณะในปัจจุบันจึงเหลือเพียงตั้งแต่สถานี
หนองปลาดุกถึงสถานีน้ำตกเท่านั้น  แต่ถ้าเป็นขบวนรถนำเที่ยวจะสุดทางที่
สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย

พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ ช่องเขาขาด

ได้รับการออกแบบ และสร้างสรรค์อย่างสวยงามโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูล ภาพถ่าย สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆในระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ มินิเธียร์
เตอร์ที่มีการฉายภาพยนตร์เงียบ ขาวดำซึ่งถ่ายทำจากเหตุการณ์จริงในระหว่าง
การสร้างทางรถไฟสายมรณะ

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก

จากด้านหลังของพิพิธภัณฑ์มีบันไดเดินลงไปช่องเขาขาด เส้นทางรถไฟสาย
มรณะ
ตั้งแต่บริเวณช่องเขาขาดไปจนถึงสถานีหินตก เป็นทางรถไฟเดิมซึ่งบาง
ช่วงยังเหลือร่องรอยของทางรถไฟ ไม้หมอน และเหล็กสกัดให้เห็น มีป้ายอธิบาย
การเดินไปกลับตลอดระยะใช้เวลาไม่เกิน 4 ชม.30 นาที แต่สามารถเลือกเดิน
ระยะสั้น จากพิพิทธภัณฑ์ช่องเขาขาด ใช้เวลาราว1 ชม.30 นาที ทางเดินโรย
กรวดก้อนใหญ่แบบทางรถไฟทั่วไป สองข้างทางเป็นป่าไผ่และไม้ใหญ่ บรรยา
กาศร่มรื่น ควรใส่รองเท้าผ้าใบและควรเตรียมน้ำดื่มให้พร้อม เพราะตลอดทาง
ไม่มีร้านค้าระหว่างทาง

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก
ช่องเขาขาด พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ

ตั้งอยู่ภายในกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชา
การทหารพัฒนา บริเวณกิโลเมตรที่ 64–65 บน ทางหลวงหมายเลข 323
(กาญจนบุร
ี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) เปิดเวลา 09.00-16.00 น.ทุกวัน

ช่องเขาขาด หรือ ช่องไฟนรก
ดูภาพใหญบริเวณช่องเขาขาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ช่องเขาขาด พิพิทธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ
โทร. 08 1814 7564, 08 1754 2098, 0 3453 1347
ททท.กาญจนบุรี 034 623691 หรือสายด่วน1672

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง


เที่ยวกาญจนบุรี

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ
บทความท่องเที่ยว
พาไปกินอาหารอร่อย
 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย