www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ

กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่
พิจิตร อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
เชียงใหม
เชียงราย แม่ฮ่องสอน

จองโรงแรมภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


กาฬสินธ์ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ
เลย
นครราชศรีมา
ยโสธร
มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร ์อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลำภ ูอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
จองโรงแรมภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก


จันทบุรชลบุรตราด
พัทยา เกาะกูด เกาะช้าง
ระยอง เกาะเสม็ด
จองโรงแรมภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นครนายก ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบฯ ปราณบุรี หัวหิน
ปราจีณบุรีี อยุธยา อ่างทอง
ราชบุรี
เพชรบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

จองโรงแรมภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช
สตูล ตรัง กระบี่
สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา ภูเก๊ต พังงา สงขลา
พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

จองโรงแรมภาคใต้

ค้นหารูปภาพ
Stock Photos, Royalty Free Stock Photography, Photo Search
ข้อมูลท่องเที่ยว
FRIEND SITE

 

 

 


เรมาวดี.คอม

จุดชมวิวและน้ำตกใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 จุดชมวิวและน้ำตกใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากทำให้ได้เป็น
หนึ่งในมรดกโลกของไทย วิวทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความ
งดงามทั้งพรรณไม้นานา สัตว์ป่ามากมาย และน้ำตกน้อยใหญ่ีหลายแห่ง
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่สวยงาม และเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
อยากไปท่องป่าเขาใหญ่ ่

น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ที่เกิดจากห้วยลำตะคองซึ่งเป็นแนวแบ่ง
เขตจังหวัดนครนายก และนครราชสีมา ในฤดูฝนดูสวยงามมาก เหมาะ
แก่การเล่นน้ำ สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าจากศูนย์บริการนักท่อง
เที่ยวประมาณ 100 เมตร มีสะพานเชือกทอดข้ามลำน้ำให้บรรยากาศ
การพักผ่อนที่กลมกลืนและบริเวณใกล้ๆ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นสั้นๆ

น้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน้ำตกขนาดกลางในห้วยลำตะคองเช่นเดียวกัน
ห่างจากที่ทำการฯประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงโดยทางรถยนต์
และทางเดินเท้า บริเวณน้ำตกมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้และเป็นน้ำตกที่สายน้ำสองสายไหลผ่านชั้น
หินทีละชั้นมาบรรจบกันจากน้ำตกผากล้วยไม้มีทางเดินไปน้ำตก
เหวสุวัตได้


เขาใหญ่ เขาใหญ่

น้ำตกเหวสุวัต เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ตั้งอยู่
สุดถนนธนะรัชต์ รถเข้าถึง จากลานจอดรถเดินลงไปเพียง 100 เมตร
หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะได้
เห็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงราว 20 เมตร มีจุดชมน้ำตกในระยะ
ไกลที่สามารถมองผ่านแมกไม้เห็นภาพของน้ำตกทั้งหมดในมุม สูงได้
สวยงาม หรือหากต้องการสัมผัสกับสายน้ำตกและแอ่งน้ำด้านล่าง ก็มี
ทางเดินลัดเลาะลงไปได้ แต่ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมาก ไหลแรง และเย็น
จัดควรระมัดระวังอันตราย

น้ำตกเหวไทร-เหวประทุน จากน้ำตกเหวสุวัตมีป้ายบอกทางเดินต่อไป
ยังน้ำตกสองแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก เป็นสายน้ำที่เชื่อมต่อกับน้ำ
ตกเหวสุวัต ทางลงสู่น้ำตกชันมากและลื่นโดยเฉพาะหลังฝนตก บรรยา
กาศโดยรอบร่มรื่นมาก หากเดินไปอย่างเงียบ ๆ ระหว่างทาง อาจได้
พบกับสัตว์เล็ก ๆ เช่น นก กระรอก

น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดของอุทยานฯ อยู่ห่าง
จากที่ทำการฯลงมาทางทิศใต้ทางที่จะลงไปปราจีนบุรี โดยต้องเดินเท้า
แยกจากทางสายหลักไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงจุดชมวิวที่มีมุมมอง
เห็นน้ำตกได้สวยงาม น้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60
เมตร เมื่อน้ำไหลผ่านหน้าผาชั้นนี้จะพุ่งลงสู่หน้าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่
อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ กันในลักษณะชันดิ่ง 90 องศา รวมความสูงไม่ต่ำ
กว่า 150 เมตร ในฤดูฝนสายน้ำที่ไหลทะลักไปสู่หุบเหวเบื้องล่างจะ
แรงมากจนน่ากลัวและเมื่อกระทบหินเบื้องล่างจะแตกกระเซ็นสร้าง
ความชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณ บริเวณน้ำตกเหวนรกเป็นเขตหากินของช้าง
ป่า ซึ่งช้างมักจะไม่เปลี่ยนเส้นทางหากิน จึงมักเกิดเหตุโศกนาฎกรรม
ช้างพลัดตกเหวอยู่เนืองๆ

น้ำตกไม้ปล้อง เป็นน้ำตกที่พบมานานแต่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีทั้งหมด 5 ชั้น ลดหลั่นกันลงมา ชั้นสูงสุดไม่เกิน 12
เมตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับ น้ำตกเหวนรก หรือ น้ำตกเหวสุวัต ตลอด
เส้นทางเดินเท้าเรียงรายด้วยโขดหินเล็กใหญ่และลำธารที่สวยงาม การ
เดินทางไปน้ำตกนี้เริ่มต้นที่ วังตะไคร้ จังหวัดนครนายกโดยต้องเดินเท้า
ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางได้ที่หน่วย
พิทักษ์ฯ ขญ.9 (นางรอง)

ผาเดียวดาย เขาใหญ่
จุดชมวิวผาเดียวดาย อยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขาเขียว ประมาณ กิโลเมตร
ที่ 9 จากปากทางเข้าผาเดียวดายเดินเข้าไปอีก 200 เมตร ระหว่างทางจะ
เห็นมอส เฟินขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วข้อควรระวัง ทางไปผาเดียวเดียวถนนเป็น
หลุมอยู่บ้างให้ใช้ความระวังในการขับรถโดยเฉพาะขาลงโปรดใช้เกียร์ต่ำ
ห้ามใช้เกียร์ว่างลงเขา ชมภาพสไลด์ผาเดียวดาย

จุดชมวิว กม. 30 ถ.ธนะรัชต์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้าง

อ่างเก็บน้ำสายศร หรือที่เรียกกันว่าอ่างเก็บน้ำมอสิงโต เป็นอ่างเก็บน้ำไว้
ใช้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า สร้างขึ้นด้วย
งบประมาณส่วนตัวของนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

เขาใหญ่ เขาใหญ่
หอดูสัตว์หนองผักชี เป็นจุดชมวิวดูสัตว์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดย
รอบ ในบางเวลาจะเห็นสัตว์มากินดินที่โป่งเทียม และกินน้ำที่แหล่งน้ำ
การเดินทางมาที่หอดูสัตว์หนองผักชี ให้จอดรถที่บริเวณกิโลเมตร 35
ถนนธนะรัชต์ แล้วเดินเข้ามาระหว่างทางจะเป็นป่าหญ้า ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร

การเดินทาง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 205 กิโลเมตร
สามารถไปได้ 2 เส้นทางคือ แยกจากถนนมิตรภาพตรง กิโลเมตรที่ 56
ไปตามถนนธนะรัชต์ประมาณ 23 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งคือ จาก
กรุงเทพฯ-แยกหินกอง แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 (นครนายก-
ปราจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้ทางหลวง 3077 ไปถึงเขาใหญ่ เส้นทาง
ที่สองค่อนข้างชันเหมาะที่จะใช้เป็นทางลงมากกว่าค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯคนไทย เด็กคนละ 20 บาทผู้ใหญ่ 40 บาท
ชาวต่างประเทศเด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท รถ 50 บาท ที่พักและสิ่ง
อำนวยความสะดวก บริเวณผากล้วยไม้จัดเป็นสถานที่ตั้งเต็นท์พักแรม ซึ่ง
รับนักท่องเที่ยวได้กว่า 1,000 คน เสียค่าธรรมเนียม เด็ก 10 บาทผู้ใหญ่
20 บาท/คืน มีร้านค้าสวัสดิการขายอาหาร และมีเต็นท์และเครื่องนอนให้เช่า
นอกจากนั้นยังมีค่ายพักบริการอีก 2 แห่งคือ ค่ายพักกองแก้ว และค่ายพัก
เยาวชน ซึ่งรับนักท่องเที่ยวได้ รวม 250 คน และเสียค่าธรรมเนียมคนละ
30 บาท สอบถามรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ

สอบถามรายละเอียดที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โทร. 0 2562 0760  หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ปณ.9 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 หรือ www.dnp.go.th 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการส่องสัตว์ โทร. 08 1877 3127
จองโรงแรมในโคราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.โคราช 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ียวโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

 


 

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย