www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee

สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

สุสานหอย  กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
ระนองแคนย่อน ระนอง
ล่องแก่งหนามแดง พัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

Amazing Thailand
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
 

 

 


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน องค์พระธาตุหริภุญชัยสูง
92 ศอก กว้าง 52 ศอก พระธาตุหริภุญชัย ่ได้ชื่อว่า พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง
จังหวัดลำพูน
มายาวนาน และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามาหลายชั่วอายุคน

พระธาตุหริภุญชัยเป็นูพระธาตุประจำปีเกิดปีระกาผู้ใดที่เกิดปีระกาได้ไป
สักการะบูชาจะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก ส่วนผคนู้ที่เกิดในราศีอื่นก็สามารถมากราบ
ไหว้บูชาพระธาตุหริภุญชัย ได้เช่นกัน เพราะไม่ว่าเราจะไหว้พระธาตุองค์ใดุก็ตามล้วนเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาสักการะทั้งสิ้นพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา

ซุ้มประตูสิงห์คู่

ซุ้มประตู ก่อนเข้าไปในบริเวณวัด จะผ่านซุ้มประตูฝีมือโบราณสมัยศรีวิชัยก่ออิฐ
ถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร ประกอบด้วยซุ้มยอดเป็นชั้นๆ หน้าซุ้มประตู
มีสิงห์ใหญ่คู่หนึ่งยืนเป็นสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร สิงห์คู่นี้ปั้นขึ้นในสมัย
พระเจ้าอาทิตยราชเมื่อทรงถวายวังให้เป็นสังฆารามวิหารหลวง
เป็นวิหารหลังใหญ่มีระเบียงรอบด้านและมีมุขออกทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง เป็น วิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่า ซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไป
เมื่อ พ.ศ. 2466 วิหารหลวงใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล และประกอบศาสนากิจทุกวัน
พระ ภายในวิหารประดิษฐานพระปฏิมาใหญ่ ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง บนแท่น
แก้วรวม 3 องค์ และพระพุทธปฏิมาหล่อโลหะขนาดกลางสมัยเชียงแสนชั้นต้น
และชั้นกลางอีกหลายองค์

พระบรมธาตุหริภุญชัยสร้างขึ้นในรัชสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์องค์ที่ 32
แห่งราชวงศ์จามเทวี ในพุทธศตวรรษที่ 17 ราวปี พ.ศ. 1606 ณ บริเวณที่เคย
เป็นเขตพระราชฐาน เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันมีพระธาตุกระหม่อม
กระดูกอก กระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีกจำนวนหนึ่ง  พระบรมธาตุหริภุญชัย
เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาในพุทธศาสนาบนแผ่นดินล้านนาในอดีตจวบจน
ปัจจุบันผู้คนยังคงเลื่อมใสศรัทธาืสืบทอดต่อมาไม่เสื่อมคลาย


องค์พระธาตุหริภุญชัยในอดีต

ในอดีตองคพระธาตุหริภุญชัยุเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ก่อด้วยศิลา
แลง สูง 12 ศอกมีซุ้มจระนำทั้งสี่ทิศ แต่ละซุ้มประดิษฐานพระโกศบรรจุพระบรม
สารีริกธาต
ุ  ต่อมาใน พ.ศ. 1835 พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ได้ยึด
ครองเมืองหริภุญไชย มีการปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นเจดีย์ทรงกลม
แบบลังกาและกษัตริย์ราชวงศ์มังรายบูรณะสืบมา จนถึงปัจจุบัน

การเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชั

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฎฐารสทางทิศเหนือ
ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทางทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศ
ทางทิศตะวันตก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5331 1104 
www.hariphunchaitemple.org

หรือ ททท.ลำพูน 0 5324 8604 , 0 5324 8607
และสายด่วนท่องเที่ยว 1672

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว เที่ยวลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำริในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

อุทยานแห่งชาติ


ลุยสวน เดินตลาด

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย