สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND .

สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรีหาดแหลมเสด็จ
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สุสานหอย  กระบี่ 
สวนสัตว์สงขลา  สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
ตะเลาะมาเนาะ  นราธิวาส
ห้วยน้ำร้อน  ระนอง
เขาอกทะลุ พัทลุง
ปางช้างวาสนา  พังงา
หาดป่าตอง  ภูเก๊ต
เกาะหินซ้อน  สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
SiteMap

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย


 พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปสี่มุมเมืองประจำทิศใต้ ประดิษ
ฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุข จังหวัดพัทลุง เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสี่มุมเมืองหริอ

พระสี่ทิศ
เพื่อปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศ ตามความเชื่อแต่โบราณชาวพัทลุงเลื่อม
ใส ศรัทธา  เป็นที่เชื่อกันว่าได้มากราบไหว้บูชาจะโชคดี ขอพรสิ่งใดก็จะสมฤทธิ์ผลทุกประ
การ เป็นดั่งนั่นแล้ว ชาวพัทลุงจึงมาสักการะกันเป็นประจำ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
จังหวัดพัทลุง

รวมภาพพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ


 • พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ     
  ถูกจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยกรม
  การรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึด
  เหนื่ยวจิตใจและปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศตามความเชื่อแต่โบราณ โดย
  ได้นำต้นแบบมาจาก พระพุทธนิรโรคันตราย พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาท
  สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นพระผู้ทรงมีพระราชทานก่อตั้งกรม
  การรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมาย
  ถึง "การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง" นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็น
  พระสี่มุมเมืองของไทย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้เสด็จพระราชดำ
  เนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511
  และได้โปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ตัวแทนจากทั้ง 4 จังหวัด เพื่อนำไปประดิษฐาน
  เป็นพระพุทธรูปประจำทิศทั้งสี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2511
  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
  ทิศเหนือ - ศาลหลักเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (บนซ้าย)
  ทิศใต้ - จังหวัดพัทลุง (บนขวา)
  ทิศตะวันออก - วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี (ล่างซ้าย
  ทิศตะวันตก - เขาแก่นจันทน์ จังหวัดราชบุรี (ล่างขวา)


  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ
  ตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระ
  หัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว

  ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน โครงสร้างสร้างคาเป็นเครื่องไม้
  มุงทับด้วยกระเบื้องอย่างไทยโบราณ บานประตู หน้าต่าง และหน้าลงรักปิดทองทั้ง
  สี่ด้าน

  การเดินทาง ไปยังพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศเป็นพระที่ศักดิ๋สิทธิ์ของจังหวัด
  พัทลุง ประดิษฐานอยู่ในมณฑปทรงไทยแบบจัตุรมุขระหว่างศาลากลาง
  และศาลจังหวัดพัทลุง


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  ททท. ภาคใต้ เขต 2 พัทลุง  
  0-7534-6515-6
  หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

 

เที่ยว 77 จังหวัด   UNSEEN THAILANDที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริบทความท่องเที่ยวเที่ยวพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


ภูโคลน
ถ้าน้ำลอดปางมะผ้า

กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3
โบสถ์ปรกโพธิ์ 
ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้


ถ้ำลอดเกาะพนัก
ทะเลน้อย พัทลุง
ฉลามวาฬ ริเชลิว
 
นกเงือกแห่งป่าฮาลา บาลา
ภูเขาหญ้า 2 สี
มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

 


 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย