remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 
ทะเลหมอกดินแดนใต้ที่บริเวณเหมืองดินขาว จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นของบริษัทเอ็มอาร์ดี ม.3
ตำบลหาดส้มแป้น นอกจากทะเลหมอกแล้วยังได้ชมภาพประทับใจแสงแรกแห่งตะวัน สะท้อน
ทะเลหมอก
ยามเช้าอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


มุมมองที่สวยที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออก จะเห็นแสงแรกแห่งตะวันได้อย่างชัดเจน ส่วนด้านทิศตะวันตก
จะมีแนวเทือกเขาสีเขียว และมีทะเลหมอกสีขาวเต็มหุบเขาล่องลอยตามกระแสลม เมื่อแสงแดดสาดส่อง
ก็จะสลายตัวไป ในเวลาประมาณแปดนาฬิกาเศษ บริเวณโดยรอบสามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นแนว
เทือกเขาภูเก็ตที่สลับซับซ้อน  ซึ่งเป็นเส้นกั้นระหว่างฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งทะเลอ่าวไทย


ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 
ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 

เหมืองแร่ดินขาว เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน  มีอายุเท่ากับเมืองระนองคือ 150 ปี ตั้งแต่รัชกาล
ที่ 4 ทะเลหมอกนี้จะเกิดเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง คือช่วงหมดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งจะ
พบเห็นได้ในช่วงเดือนธันวาคม และต้นเดือนมกราคม ใน 1 ปี จะมีให้ชมเพียง 1 เดือนเท่านั้น

ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 

ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว เป็นสถานที่่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง ได้มีการร่วมมือกันระหว่าง
ชุมชน กำนันตำบลหาดส้มแป้น และองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เพื่อเปิดทะเลหมอกที่เหมืองดิน
ขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสทะเลหมอกอันสวยงามของจังหวัดระนอง  

ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 

การเดินทางไปทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จ.ระนอง
เหมืองดินขาว ห่างจากตัวเมือง จังหวัดระนอง 8 กิโลเมตรต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทางขึ้นยอด
เขา 2 กิโลเมตรที่ระดับความสูง 300 เมตร


ทะเลหมอกที่เหมืองดินขาว จังหวัดระนอง 

ดินขาว (แร่เคโอลิไนต์) ดินขาว เนื้อเหมือนดินแต่สีขาว ผสมกับน้ำจะคล้ายดินเหนียวเป็นส่วนประกอบ
ของดินเหนียวและหินดินดานเกิดจากการผุพังสลายของหินบางชนิด เช่น หินแกรนิต หินไรโอไลต์และหิน
ทรายที่มีเฟลด์สปาร์อยู่ด้วย ดินขาวบริสุทธิ์มีสีขาว แต่มักมีสิ่งอื่นเจือปน  ทำให้มีสีค่อนข้างเหลืองและพบ
ดินขาวที่มีสีน้ำตาล  เขียว หรือน้ำเงินบ้าง

ประโยชน์ของดินขาวก็คือ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ถ้วยชาม เครื่องสุขภัณฑ์
ที่สวยงาม เครื่องกระเบื้องโมเสดลวดลายต่างๆและดินขาวยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ใช้ใน
การทำสี เครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง และวัตถุทนไฟ ดินขาวทำรายได้ให้ชาวระนองอย่างมากมาย


ดินขาวพบมากบริเวณตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077-800165,
ททท.สำนักงานชุมพร  โทรศัพท์ 077-501831,
เทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ 077-811422 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โทรศัพท์  077-812371

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวระนองสถานที่ท่องเที่ยวไทย