remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท
ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
มีพื้นที่ทั้งหมด 993 ไร่มีลักษณะภูมิอากาศที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา เป็นพื้นที่เกษตรกรรม สภาพป่าเป็นป่า
ผลัดใบ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นป่าที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าชุมชน และ
ป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าที่อยู่บริเวณยอดเขา 

หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง ชัยนาท


ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ประกอบด้วยภูเขา 4 ลูก คือ เขาราวเทียนหรือเขายาวตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุด เขากระเจียว เขารวก และเขาเครือ ซึ่งสามลูกหลัง
มีขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมู่บ้าน ลักษณะดินจะเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วน
ปนเหนียวในบางบริเวณ สำหรับภูมิอากาศนั้นเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู


หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง มีชื่อเดิมว่า หมู่บ้านเขากระเจียว มีที่มาจากการที่หมู่บ้านมีเขาลูกใหญ่
ตั้งอยู่ใกล้ๆ หมู่บ้านหลายลูก ซึ่งจะมีต้นกระเจียวทั่วทั้งภูเขา ภูเขาแต่ละลูกจะต่อกันทอดยาวไปสุด
ที่ จ.อุทัยธานี เวลามีไฟป่าเกิดขึ้นยอดไม้ที่ลุกติดไปเมื่อมองดูไกลๆ ราวกับมีผู้จุดเทียนประดับ
ประดาไว้บนเขา ชาวบ้านเห็นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า เขาราวเทียน ต่อมาภายหลังเพิ่มคำว่า
ทอง เข้าไปเพื่อให้ไพเราะและเป็นสิริมงคล


หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง ชัยนาท
หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง ตั้งอยู่ตำบลเนินขาม หมู่ที่ 10 กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเป็นระยะทาง 60 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากอำเภอหันคาเป็น
ระยะทาง 18 กิโลเมตร

หมู่บ้านเขาราวเทียนทอง ชัยนาท

การเดินทางไปหมู่บ้านเขาราวเทียนทอง ชัยนาท
จากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข340)
เลี้ยวซ้ายไปอำเภอหันคา ไปตามเส้นทางอำเภอเนินขาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามรายละเอียดได้ที่
ททท.ชัยนาท 035530 6030
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวชัยนาทสถานที่ท่องเที่ยวไทย