remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

น้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
น้ำพุร้อน สันกำแพง ตามโครงการพระราชดำริ จากการสำรวจของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่ 2515-2526 พิ้นที่นี้มีความร้อนเพียงพอที่จะ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากต้นทุน
สูงเกินไปจึงระงับโครงการไว้ทดแทนใน อนาคตดังน้ันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์
การเกษตรหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววันที่ 22ธันวาคม2527

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


น้ำพุร้อน สันกำแพงเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่ง ซึ่งบอกถึงใต้เปลือกโลก มีพลังงาน
ความร้อนกักเก็บสะสมเป็นจำนวนมากความร้อนดังกล่าวมาจากหินอัคนี เมื่อน้ำฝนซึมผ่านชั้นดิน
และหินลงไป ความร้อนที่กักเก็บอยู่จะทำให้น้ำ มีอุณหภูมิสูง ขึ้น จนกลายเป็นน้ำร้อนไอน้ำร้อน
โดยมีคุณสมบัติทางเคมีน้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำร้อนไอน้ำร้อน ดังกล่าวจะไหลเวียนแทรกซึมขึ้นมาทางรอยแตกขึ้น สู่ผิวดิน กลายเป็นน้ำพุร้อนมี
อุณหภูมิสูงถึง 105 องศาเซนเซียส ซึ่งเป็นพลังงานความ ร้อนใต้พิภพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างมากมาย อาทิ ผลิตกระแสไฟฟ้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น


น้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


ประโยชน์ของการอาบน้ำแร่ รักษาโรคผิวหนัง ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นแก้ปวดเมื่อยของ
ร่างกาย ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออักเสบปวดกระดูก และเหน็บชาร่างกายขับสิ่งสกปรกออกจากร่าง
กายทางรูขุมขนได้ดี


น้ำพุร้อน สันกำแพง มีเนื้อที่ 75 ไร่ ๓มิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาตามธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพันธุ์และ
น้ำพุร้อนทีมีอุณหภูมิสูงถึง 105 องศาเซนเซียส ภายในบริเวณ มีบริการต่างๆห้องพักที่มีห้องอาบน้ำแร่
ในตัวราคา 1000-1200 บาท/วัน เต็นท์เอา มาเองราคา 50 บาท/คน/วันหรือมาเช่าก็ได้ราคา 100
/คน/วันเรือนรับรอง

น้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง ไปน้ำพุร้อน สันกำแพง เชียงใหม่
จากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนเชียงใหม่-แม่ออนสายใหม่จากแยกดอนจั่น ระยะทาง 36 กม.โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 30 นาทีเดินทางโดยรถประจำทาง เชียงใหม-น้ำพุร้อน(รถสองแถวเหลือง)รถออก
ทุกๆ30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00- 18.00 น.ณ ตลาดต้นลำใยค่าโดยสารคนละ 50 บาท ใช้เวลาเดิน
ทางประมาณ 1 ชั่วโมง(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

น้ำพุร้อน สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกงานธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพง โทร. 053-037101,053-037102
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 
0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวไทย