remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

ฝ่ามือพระพุทธเจ้า จังหวัดชุมพร
ฝ่ามือพระพุทธเจ้า
อยู่บนเกาะง่ามใหญ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีผาหินเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ รูปร่างน่าอัศจรรย์คล้ายฝ่ามือขนาดยักษ์ เรียกขานกันว่า ฝ่ามือพระพุทธเจ้า ชาว
ประมงแห่งท้องทะเลชุมพรต่างให้ความนับถือ เพราะเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้ชาวประมงรอด
พ้นจากภัยธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


ฝ่ามือพระพุทธเจ้า เป็นผาหินตัดสีออกเหลืองปนน้ำตาล สูงประมาณ 100 เมตร กว้างประมาณ
60 เมตร มีริ้วรอยแตกแยกดูคล้ายฝ่ามือคนที่มีขนาดใหญ่ ที่ยอดปลายผาหินมีรอยแยกคล้ายรูป
ร่างของนิ้วมือจำนวน 4 นิ้ว ส่วนด้านล่างมีหินงอกออกมามองคล้ายกับนิ้วโป้ง เห็นได้แต่ไกล
มองใกล้ยิ่งชัดเจน เป็นอีกหนึ่งunseenของทะเลชุมพรฝ่ามือพระพุทธเจ้า จังหวัดชุมพร


ทั้งนี้ชาวบ้านแถบนี้มีความเชื่อว่าเป็นฝ่ามือพระพุทธเจ้ามานานแล้วโดยชาวประมงแห่งท้อง
ทะเลชุมพรต่างให้ความนับถือ เพราะเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้ชาวประมงรอดพ้นจากภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยทางทะเล และในจุดนี้ก็ยังเป็นที่หลบพายุกลางทะเลมาหลายสิบปีแล้ว
นอกจากนี้ชาวเรือยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเดินเรือเข้าสู่ปากน้ำชุมพรมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ซึ่งในอดีตฝ่ามือพระพุทธเจ้าเป็นที่รับรู้เฉพาะในหมู่ของชาวประมงเท่านั้น เพราะเป็นพื้นที่อยู่
กลางทะเล แต่ปัจจุบันฝ่ามือพระพุทธเจ้าเป็นจุดดึงดูดแห่งหนึ่งของทะเลชุมพรฝ่ามือพระพุทธเจ้า จังหวัดชุมพรเกาะง่ามใหญ่จัดได้ว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ของคนดำน้ำตื้นอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย ใต้ทะเล
มากไปด้วยแนวปะการังอ่อนและปะการังแข็งอันอุดมสมบูรณ์ให้ชมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึง
มีปลาสวยๆงามๆ ใหญ่น้อยจำนวนมากแหวกว่ายไปมาชวนมองเป็นยิ่งนักข้อมูลและภาพจาก
https://mgronline.com/travel/detail/9580000097466


7.5.19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สำนักงานชุมพร 0 7750 1831-2 , 0 7750 2775-6
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวชุมพร สถานที่ท่องเที่ยวไทย