remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

เขาใหญ่  มรดกโลก จ.นครราชสีมา
พื้นป่าที่กว้างใหญ่ภูเขาสลับซับซ้อน เพราะความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่
ได้ขึ้นชื่อเป็นอุทยานมรดกของอาเซียน  ต่อมาได้รับการ ประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 อีีกทั้งได้
รับการประกาศเป็นมรดกโลกจาก Unesco ในปี 2548

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


ป่าเขาใหญสมัยก่อนได้รับสมญานามว่า ดงพญาไฟ ที่ทั้งโหดทั้งดิบสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง
ผ่านป่าผืนใหญ่ที่กั้นแบ่งเขตภาคกลางและภาคอีสาน เขาใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 2,168
ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา นครนายก
ปราจีนบุรี สระบุรีเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ มีภูเขาสลับซับซ้อน เขาร่ม ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351เมตร
และยอดเขาอื่น ๆ ที่สำคัญมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800-1,300 เมตร ได้แก่
เขาแหลม  เขาเขียว เขาสามยอด เขาฟ้าผ่าสูง เขากำแพง เขาสมอปูนและเขาแก้ว ด้านทิศใต้
และทิศตะวันตกเป็นที่สูงชัน ส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพื้นที่ลาดลง


เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

พืชพรรณไม้อื่่นๆ อาทิ เตยน้ำ เป็นไม้เลื้อยที่มีกลิ่นคล้ายตะไคร้ภายในมีท่อลำเลียงน้ำขนาด
ใหญ่สามารถดื่มได้ สุรามริดใช้ดองเหล้าแก้ปวดหลังปวดเอว  กะเพราต้น เป็นไม้ใหญ่ยืนต้น
แก้เจ็บท้องขับลม เงาะป่า รับประทานไม่ได้ และ กฤษณา ไม้ที่สามารถสกัดเปลือกไปทำ
เครื่องหอมได้

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ส่องสัตว์ที่เขาใหญ่
เขาใหญ่สัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตอยู่มาก หลายชนิดและ ที่สามารถพบเห็นไม่ว่าจะเป็น เก้ง
กวาง ตามทุ่งหญ้า และอาจพบช้างป่า หมีควาย หมูป่า ชะนี เม่น พญากระรอก หมาใน
ชะมดอีเห็น กระต่ายป่า เสือโคร่ง กระทิงและเลียงผา ดังนั้นจึงมี

กิจกรรมส่องสัตว
ที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวเพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์ป่าในเวลากลางคืน ซึ่งจะมีรถและเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เขาใหญ่ยังเหมาะเป็นที่ดูนกและผีเสื้อ ผีเสื้อมีอยู่ประมาณ 5,000 ชนิด จากการสำรวจ พบ
นกจำนวนไม่น้อยกว่า 293 ชนิด และมีอยู่ 200 ชนิด ที่พบว่าอาศัยป่าเขาใหญเป็นแหล่ง
อาหารและที่อยู่อาศัยอย่างถาวร นกที่น่าสนใจได้แก่ นกเงือก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าป่ายังคงความ
อุดมสมบูรณ์ ที่พบบนเขาใหญ่มีอยู่ 4 ชนิด นอกจากนั้นยังมีนกที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ นกขุ
นทอง นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแต้วแล้ว นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า
และนกกินแมลงชนิดต่างๆ 

เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

การเดินทางไปเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 205 กิโลเมตร สามารถไปได้ 2 เส้น
ทางคือ แยกจากถนนมิตรภาพตรง กิโลเมตรที่ 56 ไปตามถนนธนะรัชต์ประมาณ 23 กิโล
เมตร
อีกเส้นทางหนึ่งคือ จากกรุงเทพฯ-แยกหินกอง แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 33 (นครนายก
-ปราจีนบุรี) ถึงสี่แยกเนินหอมใช้ทางหลวง 3077ไปถึงเขาใหญ่เส้นทางที่สองค่อนข้างชัน
เหมาะที่จะใช้เป็นทางลงมากกว่า


เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ภาพและช้อมูลจาก park.dnp.go.th

10.10.19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 
หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปณ.9 อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130 หรือ www.dnp.go.th
ททท.โคราช 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวโคราช สถานที่ท่องเที่ยวไทย