remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

อ่าวมาหยาปิดยาว 2 ปี จังหวัดกระบี่

การปิดฟื้นฟูอ่าวมาหยา ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมาในเขตหาดนพรัตนธารา-หมู่เกาะพีพี
พบความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลฟื้นตัวชัดเจน โดยเฉพาะฝูงฉลามหูดำกลับมา
ว่่่ายวนหากินในอ่าวมาหยาอีกครั้ง ในวันที่ 8 พค.2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช จึงมีมติปิดอ่าวมาหยาต่อไปอีก 2 ปี

อ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่


หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีมติเมื่อกลางปี 2561 ให้ปิดอ่าว
มาหยา เนื่องจากพบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งนี้หนาแน่นไปด้วยเรือท่องเที่ยว
และผู้คนที่มาท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ ทำให้สภาพธรรมชาติเสื่อมโทรม ชายหาด
ทรุดตัว ฯลฯ


นอกจากนี้ยังพบสารเคมีบางชนิด เช่น ครีมกันแดดที่นักท่องเที่ยวใช้ทาตัวก่อนลงเล่น
น้ำ กลับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปะการังฟอกขาว จนนำไปสู่การประกาศปิดอ่าว
เพื่อฟื้นฟูสภาพของระบบนิเวศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายน 2561 และต่อมา
มีการขยายเวลาปิดอ่าวต่อเนื่องมาอีก 1 เดือน กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเรียก
ร้องให้มีการเปิดอ่าวอีกครั้ง ในเดือน พ.ย.ปีเดียวกัน

แต่เมื่อ ต.ค.2561 กรมอุทยานฯกลับมีมติปิดอ่าวมาหยาอย่างไม่มีกำหนด ด้วยเหตุผล
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟื้นฟูปะการังที่เสื่อมโทรม
อย่างหนัก และกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และในวันที่
8 พ.ค.2562 กรมอุทยานฯ ประกาศปิดอ่าวมาหยา 2 ปี ให้เวลาระบบนิเวศได้ฟื้นตัว
จัดการระบบรับนักท่องเที่ยว ห้ามเรือเข้าอ่าว

อ่าวมาหยาปิดยาว 2 ปี จังหวัดกระบี่

นายธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า การฟื้นฟูอ่าวมาหยาเป็นส่วน
หนึ่งของพีพีโมเดล โดยเน้นข้อมูลประกอบเป็นสำคัญ คือ

1.การศึกษาความสามารถในการรองรับเสร็จแล้ว มีตัวเลขพร้อม แต่ตัวเลขดังกล่าวคำนึงถึง
การดูแลรักษาธรรมชาติเต็มระบบ
2.กรมอุทยานฯกำลังจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันผลกระทบ เช่น เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ ท่าเรือ บ้านพักเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งการจัดทำทั้งหมดจะเสร็จภายใน 1 ปี
เศษ
3.ในขณะเดียวกันกรมอุทยานฯ กำลังจัดทำระบบอี-ทิกเก็ต (e-ticket) และระบบติดตามเรือ
ซึ่งถ้าสมบูรณ์จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการท่องเที่ยว
4.เมื่อระบบพร้อมอาจเปิดให้มีการทดลอง ในขณะเดียวกันจะมีการประเมินสภาพระบบนิเวศ
ที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟู ทั้งแนวปะการัง ป่าชายหาด เป็นต้น
5.เมื่อการประเมินเสร็จ และผลเป็นตามคาดหวังจะมีการตัดสินใจอีกครั้งในการเปิดให้ท่องเที่ยว
6.การเปิดให้ท่องเที่ยวต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่อรอบ จำนวน
เรือ เป็นต้น
7.ที่สำคัญจะไม่เปิดให้เรือเข้าทางหน้าอ่าวอีกแล้ว เพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อแนวปะการังที่
กำลังฟื้นฟู หรือฝูงฉลามหูดำที่มาหากินบริเวณอ่าวมาหยา
8.ต้องมีการติดตามระบบนิเวศ รวมถึงผลกระทบอื่นๆ เช่น ปะการังฟอกขาวที่อาจเกิดขึ้น


อ่าวมาหยาปิดยาว 2 ปี จังหวัดกระบี่
นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ กล่าวตรง
กันว่า การปิดอ่าวเพิ่ม ก็เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติภายในอ่าวมาหยาฟื้นตัวกลับมามีสภาพสมบูรณ์
ซึ่งหลายอย่างเป็นตัวชี้วัดในช่วงตลอด 10 เดือนที่ปิดมาแล้ว เช่น พบฉลามหูดำจำนวนมากทั้งตัวเล็ก
และใหญ่ ว่ายเข้ามาหากิน ปะการังที่ปลูกไปฟื้นตัว ปูลมกลับมาที่ชายหาด และจำนวนต้นไม้ที่งอก
ใหม่ในอ่าวเป็นต้น

“ภายหลังการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว จะต้องมีการติดตามตรวจสอบสถานภาพของทรัพยากร
ทุกๆ 3 เดือน เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละวันหรือในแต่ละรอบของ
การเข้าชม เพื่อรักษาทรัพยากรที่มีให้คงอยู่” ผอ.สำนัก อุทยานแห่งชาติกล่าว


ภาพและข้อมูงจาก news.ch3thailand.com,Thairath,thestandard.co

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ททท. ภาคใต้
0-7621-1036, 0-7621-7138, 0-7621-2213
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

สถานที่ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่