remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรม
ร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุ
พนม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อยู่ในวนอุทยานผาน้ำย้อย 

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ออกแบบ โดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการ
ตาด้วย สีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่
กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร
ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่างๆใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลาย ไทยวิจิตรพิสดาร


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีตเป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน
และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปัน โน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสมถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวง
ปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อปี พ.ศ.2493-2494 ท่านพระอาจารย์ศรี มหาวีโร ได้ธุดงค์มาเจริญสมถกัมมัฎฐาน
เพื่อแสวงหาความสงบ ครั้นต่อมา เมื่อพ.ศ.2493-2500 ท่านพระอาจารย์ได้พาพระภิกษุ
ซึ่งเป็นศิษย์มาปฏิบัติธรรม ซึ่งสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบสภาพป่าสวยงามตามธรรม
ชาติ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เดิมชื่อผาน้ำย้อย

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

สาเหตุที่ได้ชื่อว่า ผาน้ำย้อย เพราะภูเขาลูกนี้มีสภาพเป็นหน้าผาสูงชันมีน้ำตกไหลหยดย้อย
ตลอดเวลาทั้งปีคล้ายกับน้ำตกจากชายคา เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะได้น้ำ ณ ตรงนี้ไปดื่มกิน
เพื่อรักษาโรคตามความเชื่อ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ชื่อว่าวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ไปตามเส้นทางสายร้อยเอ็ด – อำเภอโพนทอง – อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร
จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข2044 และ 2136สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.ร้อยเอ็ด 0 4324 4498 9
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดสถานที่ท่องเที่ยวไทย