remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

บ้านควาย จ.สุพรรณบุร
บ้านควาย เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง มีพื้นที่ 100 กว่าไร่แบ่งออกเป็น
ส่วนต่างๆ เช่น หมู่บ้านชาวนาแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีลานนวดข้าว คอกควาย
บ้านเรือนไทยภาคกลาง ได้ชื่อว่าบ้านควาย จึงเป็นที่รวมตัวของควายหลายสายพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


บ้านควาย
สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ,รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของไทย มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสกับ
วิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค และกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น การทำนาในแบบโบราณที่ยัง
ใช้แรงงานจากควายและอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ

บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

บ้านควาย มีลานแสดงควาย วันจันทร์-ศุกร์ โดยการแสดงมีรอบ 11.00 น. และ 15.00 น.
ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีการแสดงรอบ 11.00 น., 14.30 น. และ
16.00 น.วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

บ้านควาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.ค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี

บ้านควาย ตั้งอยู่ริม ถ.สายสุพรรณบุรี – ชัยนาท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

บ้านควาย ตั้งอยู่ริม ถ.สายสุพรรณบุรี – ชัยนาท อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

การเดินทาง บ้านควาย จ.สุพรรณบุรี
ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี - ชัยนาท) ตรงขึ้นไปจนถึง อ.ศรีประจันต์ ตรงขึ้นไป
ผ่านแยกไปแดง ไปประมาณ 3 กม. จะเห็นทางเข้าบ้านควายไทยอยู่ทางขวา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0 2270 0395-7
สำนักงานสุพรรณบุรีโทร. 0 3558 1668
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center)

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรสถานที่ท่องเที่ยวไทย