remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุร
ตลาดสามชุก ตลาดจีนโบราณที่คงวัฒนธรรมเก่าแก่ คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ร้านค้า
บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนมโบราณ อาหารที่นำมาตั้งขายในตลาด

สืบทอดวัฒนธรรมในอดีตของชาวสามชุก
สู่ยุคปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


ในอดีต 100 กว่าปีมาแล้ว ตลาด 100 ปี สามชุก เป็นตลาดสำคัญในการติดต่อค้าขายแลก
เปลี่ยนสินค้า แต่เมื่อเส้นทางจราจรทางบกที่เข้ามาแทนที่การเดินทางทางน้ำ ทำให้คนหันหลัง
ให้กับแม่น้ำท่าจีน ความสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าริมน้ำเริ่มลดลง
ทุกวันนี้ตลาด 100 ปี สามชุกกลับมาคึกคักดั้งเดิม และมีของกินของฝากมากมายให้นักท่องเที่ยว
ได้กืน ได้ช้อปกันเพลิน

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไปการเดินทางไปตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

จากกรุงเทพฯ ผ่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไปจนถึงตัว จ.สุพรรณบรี ระยะทางประมาณ 107 กม.
จากนั้นไป ตามหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอ.สามชุก ตัวตลาดอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณติดกับที่ว่าการ
อำเภอสามชุก

ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี


ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สุพรรณบุรี 0 3553 6030 , 0 3553 6189
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center)

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรสถานที่ท่องเที่ยวไทย