remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เกาะพะงัน เป็นเกาะใหญ่อันดับสองรองจากเกาะสมุย อยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุย เกาะพะงัน
เป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทย มีทะเลสวยงามและ สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร
มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีพืชพรรณธรรมชาติมากมาย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

ใช้เวลาเดินทาง จากเกาะสมุยประมาณ 40 นาที
เกาะพะงันมีชายหาดสวยๆรอบเกาะ ซึ่งมี 3 หาดที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษ 
1.หาดริ้น อยู่ทางตอนใต้ของเกาะพะงัน หาดนี้เป็นสถานที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ทุกคืนพระจันทร์
เต็มดวงขึ้น 15 ค่ำ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะชอบหาดริ้น เพราะคึกคักตลอดแม้จะไม่อยู่ในช่วง
ฟูลมูนปาร์ตี้ก็ตาม
2.หาดท้องนายปาน อยู่หลังเกาะ ต้องนั่งรถผ่าเกาะไปราว 17 กิโลเมตร หรือนั่งเรือหางยาว
อ้อมไปก็ได้ ค่อนข้างเงียบสงบมีชายหาดที่สวยมาก เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวไทยเทศ
3.หาดแม่หาด เป็นชายหาดทอดยาว อยู่ไกล้เกาะม้าซึ่งมีปะการังน้ำตื้นสวยที่สุด และยังมี
หาดสวยๆรอบเกาะมากมายหลายแห่ง


เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน ยังเป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแห่งความภาคภูมิใจ เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์
แห่งราชวงค์จักรี เสด็จประพาสถึง 4 พระองค์ คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน มีความหมายมาจากคำว่า (หลังงัน) เป็นภาษาถิ่นหมายถึง สันทรายที่โผล่พ้นน้ำ
เมื่อยามน้ำลง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมา
ณ80 กิโลเมตร

เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี


เกาะพะงัน มีกิจกรรมอันโด่งดังระดับโลก คือ Full Moon Party  มีทุกคืนในวันพระจันทร์เต็ม
ดวง หาดริ้นเป็นหาดที่จัดงานฟลูมูนเป็นประจำ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากหลั่งไหลไป
เกาะพะงัน เป็นปัญหาของเกาพะงันในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะขยะ ฟูลมูนปาร์ตี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่สร้างขยะมหาศาลให้กับท้องทะเลและชายหาด ทำให้ส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล นัก
ท่องเที่ยวทั้งของไทยและต่างชาติต้องหมั่นดูแลช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อ
ให้เกาะพะงันยังคงความสวยงามแห่งท้องทะเลไปนานๆ

เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี


การเดินทางไปเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอรี่ที่อำเภอดอนสัก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้อง
ศาลา อำเภอพะงัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท้องศาลา-โฉลกหลำประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามบ้าน
มะเดื่อหวาน เลี้ยวขวาไปตามถนนสุภัทรธรรมาภิรมไปประมาณ 1 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติ บริเวณน้ำตกแพง 

เรือนอน เป็นเรือโดยสารธรรมดาและขนส่งสินค้า เป็นแบบ 2 ชั้น จุผู้โดยสารประมาณ 160 คน
เดินทางในช่วงกลางคืน จัดที่นอนสำหรับผู้โดยสารทุกคน มีบริการวันละ 1 เที่ยว ระยะเวลาเดิน
ทางจากสุราษฎร์ธานี-เกาะพะงัน ประมาณ 8 ชั่วโมง

เรือเฟอร์รี่ เป็นเรือโดยสารและขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารประมาณ500 คน รวมทั้ง รถยนต์
รถบรรทุก ประมาณ 50 คัน มีบริการวันละ 4 เที่ยว (ไป-กลับ)เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. ระยะเวลาเดิน
ทางจากอำเภอดอนสักถึง ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

ข้อมูลจากhttp://park.dnp.go.th/เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สุราษฎร์ธานี 077-288817-9 เทศบาลสุราษฎร์ธานี 0 772 2614 ,0 7720 6771
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่ท่องเที่ยวไทย