http://www.remahealth.com/blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี ในออกพรรษามีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวอัน
เลื่องชื่อ

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


ในงานประเพณีตักบาตรเทโว ที่จัดขึ้นในวันแรม1ค่ำ เดือน11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณี
สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได
449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง เพื่อมารับบิณฑบาต ณ ลานวัดสังกัสรัตนคีรี
เบื้องล่าง ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ


วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโวสอดคล้องกับพุทธประวัติกล่าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังประทับจำพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาครั้ง
ถึงวันออกพรรษาได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร อ่านเพิ่ม

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

มณฑปทรงไทยสิริมหามายากุฏาคาร ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจาก
วัดจันทาราม รอบรอยพระพุทธบาทจำลองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ตัวมณฑปมี
ความปราณีตและ สวยงาม

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรีตั้งอยู่ที่บ้านน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
บริเวณด้านนอกมณฑปประดิษฐาน พระพุทธรูปปางประทานพร และพระสังกัจจยนะ ให้ได้
กราบสักการะบูชา

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ยอดเขาสะแกกรังที่ตั้งวัดสังกัสรัตนคีรีนั้นมีทิวทัศน์ที่งดงามมองเห็นวิวของเมืองอุทัยธานีได้
กว้างไกล

การเดินทางไปวัดสังกัสรัตนคีรี
ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมือง อยู่ตรงข้ามศาลาประชาคม
จังหวัดอุทัยธานี ต้งอจอดรถยนต์แถวตลาดแล้วเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำสะแกกรัง
ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก thebest.uthaithani.go.th,vacationistmag.com,
papaiwat.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3 โทร.0-5525-2743
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center)1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานีีสถานที่ท่องเที่ยวไทย