http://www.remahealth.com/blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน


หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
วัดผาทั่ง วัดที่โด่งดังในเรื่องความสงบร่มรื่น และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวง
พ่อโต ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด
อุทัยธานีอีกองค์หนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง มีขนาดหน้าตักกว้าง 23 เมตร สูง 52 เมตร ปางประทานพร
สร้างโดยแรงศรัทธาของคณะศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในปี 2532

หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง  จังหวัดอุทัยธานี

ใต้ฐานหลวงพ่อโต เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โต หลวงปู่ทวด หลวง
ปู่ศุข รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมให้พุทธศานิกชนได้้สักการบูชา และเยี่ยมชมสถานที่และวิถีชุมชน
ลาวครั่ง


หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง  จังหวัดอุทัยธานี
วัดผาทั่ง ก่อตั้งในปีใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่เดิมตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำเชิงสะพานเข้าหมู่บ้าน
ซึ่งคับแคบ และเป็นที่ลุ่ม ทำให้น้ำท่วมอยู่เรื่อยๆ จนในปี พ.ศ. 2471 ชาวบ้านจึงพร้อม
ใจกันย้ายวัดไปอยู่ที่วัดผาทั่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง”
อีกด้วย

หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง  จังหวัดอุทัยธานี
วัดผาทั่ง ทางขึ้นจะมีบันไดเป็นรูปปั้นของ มกร (มะกะระ) เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ตาม
ตำนานของชาวล้านนามักพบตามบันไดวัดทางเหนือ

หลวงพ่อโต วัดผาทั่ง  จังหวัดอุทัยธานี
วัดผาทั่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

การเดินทางไปยังวัดผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี
จาก อ.เมืองระยะทาง 74.5 กิโลเมตร วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 333 มุ่งไปอำเภอ
ห้วยคต และเดินทางต่อไปยังตำบลห้วยแห้งเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3282 ขับตรง
ต่อไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดผาทั่ง


ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก https://uthaithani.mots.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 3 โทร.0-5525-2743
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center)1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานีีสถานที่ท่องเที่ยวไทย