remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
เที่ยว 5 ภาค เที่ยว 77 จังหวัด

Idocs Guide to HTMLBLOGรวมภาพสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

จิ้นส้มหมกหรือ แหนมย่าง 
เป็นอาหารของคนภาคเหนือและจังหวัดเชียงราย มาตั้งแต่โบราณ จิ้นส้มหมก
กินได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบแต่ถ้าเป็นแบบสุกนำมาหมกไฟหรือย่างจะหอมมากๆ
MORE

ขนมแดกงา จังหวััดสุโขทัย
ขนมพื้นบ้านของชาวสุโขทัย รสชาติหอม หวาน มัน เค็ม แบบไม่จัดมีลักษณะกลม
รีแล้วแต่จะปั้น ขนมแดกงามีชื่อเรียก 3 ชื่อ คือ ขนมข้าวโปง ขนมข้าวเปียง และ
ขนมแดกงา ส่วนผสมจะมีข้าวเหนียว งาดำ มะพร้าว ถั่วลิสง MORE