สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน 
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทร์ น่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธานี 
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์ 
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบก อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี 
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน 
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก 
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา 
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
 Amazing Thailand
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE
 

 


เรมาวดี.คอม


อุทยานแห่งชาติออบหลวง  Unseen Thailand

 


อุทยานแห่งชาติออบหลวง  จังหวัดเชียงใหม่

ออบหลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความอัศจรรย์จากช่อง
เขาขาด
  ที่น่าสะพรึงกลัว ด้วยความสูงของหุบเขา เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน
ที่ไหลเชี่ยวและวกวนผ่านช่องเขาขาด ด้านบนมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาด
ระหว่างสองขุนเขาให้ใกล้ชิด และเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งทีีมีความสวยงาม และ
ความอัศจรรย์ แห่งธรรมชาต เป็นunseen thailand ของเชียงใหม่ อีีกแห่ง
หนึ่งที่น่าไปเยือน


ดูภาพใหญ่ออบหลวงจากblog

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ ทั้งมีความ
สวยงาม และ ความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีคุณค่าทางโบราณคดีทาง
ประวัติศาสตร์ เนื่องจากบริเวณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีการขุดค้นพบ
แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
เต็มไปด้วยโขดผา แมกไม้และลำน้ำที่ไหลเชี่ยว
ผ่านหลืบเขา ที่ชาวเมืองเหนือเรียกว่า ออบหลวง คำว่า อ๊อบ หรือ ออบ เป็น
ภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ หลวง หมายถึง ใหญ่  อุทยานแห่งชาติออบหลวง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 345,625 ไร่ หรือ
553 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติออบหลวง  อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พืชพรรณและสัตว์ป่า  สภาพป่ามีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง
ป่าดงดิบเขา และป่าสนเขา จึงมีพันธุ์ไม้แตกต่างกันหลายชนิด เช่น สัก ยาง
ประดู่ แดง ตะเคียน ยมหอม มะค่าโมง มะเกลือ ขะเจ๊าะ เก็ดดำ เก็ดแดง
รกฟ้า อินทนิล พลวงกะบาก จำปีป่า สารภีป่า แคหิน เหียง เต็ง รัง และไม้สน
เขาหรือเกี๊ยะ เป็นต้น ไม้ตระกูลก่อต่างๆ พืชพื้นล่างที่สำคัญ ได้แก่ ไผ่ ปาล์ม
และเฟิร์น สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ เลียงผา เสือ หมี กวางป่า หมูป่า เก้ง ชะนี
ลิง ชะมด  ตะกวดกระต่ายป่า นิ่ม  และมีนกนานาชนิดประมาณ 200 ชนิด เช่น
นกกางเขนดง นกแก้ว นกพญาไฟ นกเขาใหญ่ นกเขาเขียว นกดุเหว่า นกหัว
ขวาน นกกะปูด ไก่ฟ้า ไก่ป่า นกขุนทอง เหยี่ยวรุ้ง นกยูง นกกะทา เป็นต้น
พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ที่ควรช่วยกันรักษาไว้ให้คงความเป็นป่าไปอีกยาว
นาน


ดูภาพใหญ่ออบหลวงจากblog

การเดินทาง ไปอุทยานแห่งชาติออบหลวง 
 +รถยนต์ จากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่น
ดินหมายเลข 108 ถึงอำเภอฮอด แล้วเลี้ยวขวาตรงหอนาฬิกาไปตามทาง
สายฮอด-แม่สะเรียง จากอำเภอฮอดไปอีก 17 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการ
อุทยานแห่งชาติออบหลวง  ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
 +รถโดยสารประจำทาง โดยรถยนต์โดยสาร (ธรรมดาหรือปรับอากาศ)
สายกรุงเทพ-แม่ฮ่องสอน จากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเถิน จังหวัดตาก แล้ว
แยกเข้าอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากอำเภอลี้ เข้าอำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ เลยฮอดไปอีก 17 กิโลเมตร ตามเส้นทางฮอด-แม่สะเรียง-
แม่ฮ่องสอน ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง เช่นเดียวกัน

สอบถามรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0 5322 9272
หรือ ททท. ภาคเหนือ เขต 1 
 0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว เที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

remawadee.com

พาไปกินอาหารอร่อย

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย