สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ

กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่
พิจิตร อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
เชียงใหม
เชียงราย แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


กาฬสินธ์ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ
เลย
นครราชศรีมา
ยโสธร
มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร ์อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลำภ ูอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก


จันทบุรชลบุรตราด
พัทยา เกาะกูด เกาะช้าง
ระยอง เกาะเสม็ด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นครนายก ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบฯ ปราณบุรี หัวหิน
ปราจีณบุรีี อยุธยา อ่างทอง
ราชบุรี
เพชรบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร


สถานที่ท่องเที่ยวใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช
สตูล ตรัง กระบี่
สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา ภูเก๊ต พังงา สงขลา
พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส


FRIEND SITE


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย


พระพรหม เอราวัณ

ศาลพระพรหม เอราวัณ ที่เรียกติดปากกันมานาน สืบเนื่องจากตั้งอยู่หน้าโรงแรม
เอราวัณ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมไฮแอทเอราวัณอยู่สี่แยกราชประสงค์บน
ถนนราชดำริี กทม.เป็นที่สักการะบูชาของคนไทยและนักท่องเที่ยวนานาประเทศ


 • พระพรหมเอราวัณ ออกแบบและปั้นโดยนายจิตร พิมพ์โกวิท ช่าง
  กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร และอัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐาน
  ที่หน้าโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 249

  สืบเนื่องจาก การก่อสร้างโรงแรมเอราวัณในปี พ.ศ.2499 โดยพล
  ตำรวจเผ่าศรียานนท์ ตรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์นั้นการก่อสร้าง
  เกิดอุบัตเหตุขึ้นต่างๆนานา ทางผู้บริหารโรงแรมบริษัทสหโรงแรม
  ไทยและการท่องเที่ยว จำกัด จึงได้ติดต่อพลเรือตรีหลวงสุวิขาน
  นายแพทย์ใหญ่กองทัพเรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ หาฤกษ์
  วันเปิดโรงแรม ทางพลเรือตรีหลวงสุวิขานได้ท้วงว่า การก่อสร้าง
  โรงแรมมืได้กระทำพิธีบอกกล่าวสิ้งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้น  ฤกษ์
  การวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมก็ไม่ถูกต้อง อีกทัั้ั้งชื่อโรงแรม “เอรา
  วัณ เป็นชื่อช้างทรงของพระอินทร์ถือเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นต้อง
  มีการบวงสรวง   วิธีแก้ไข จะต้องขอพระจากพระพรหมให้อุปสรรค
  ต่างๆหมดไปและจัดตั้งศาลพระพรหมขึ้นทันทีที่โรงแรมสร้างเสร็จ
  และสร้างศาลพระภูมิขึ้นภายในโรงแรม

  พระพรหม ระหวางการบูรณะพระพรหม

  การจัดตั้งศาลพระพรหมจึงถูกกำหนดให้ออกแบบตัวศาลโดยระวี
  ชมเสรี และม.ล.ปุ่ม มาลากุล องค์ท้าวมหาพรหมปั้นด้วย ปูนพลา
  สเตอร์ปิดทอง ออกแบบและปั้นโดย นายจิตร พิมพ์โกวิท ช่างกอง
  หัตถศิลป์ กรมศิลปากร และอัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐานที่
  หน้าโรงแรมเอราวัณ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2499

  ในวีันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2549  ชายที่ไม่สมประกอบทุนท้าวมหา
  พรหมองค์แตก จึงมีกำหนดการบูรณะ และสร้างพระองค์ขึ้นมาใหม่ 
  ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และระหว่างนั้นทางการได้นำภาพ
  ท้าวมหาพรหมติดตั้งแทน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ 

  ในเวลา 11.39 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้ทำพิธี
  อัญเชิญองค์ท่านท้าวมหาพรหมกลับมาประดิษฐาน ณ ที่เดิม ซึ่ง
  เป็นวันเวลาที่องศาของดวงอาทิตย์ส่องตรงศาลพอดี
              
  พระพรหมถือเป็น พระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพ
  ชีวิตเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน  ผู้บูชาพระพรหม
  และทำความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่่งที่ปรารถนา  พระพรหม
  เป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษคนกระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหา
  ผู้มีจิตใจเอื้ออารีและเสียสละต่อส่วนร่วมจะได้พรจากพระพรหมมี
  ความสุขและสมปรารถนา 

  บทสวดภาวนาพระพรหม
  "สัก ชิต เอกัม พรหมมา" หรือ "โอม อาฮัม พรหมมา อัสมิ"
  จุดธูป 12 ดอก ทิศละ 3 ดอก วนตามเข็มนาฬิกา
  บูชาดอกไม้ ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ดอกโมก ดอกบัว
  ถวายผลไม้ ทุกชนิด อาทิ กล้วย สาลี ชมพู่ มะพร้าว เป็นต้น
  ถวาย ธัญพืช  เช่น เมล็ดทานตะวัน ถั่วต่างๆ  งาดำ งาขาว ลูกเดือย
  เ ผือก มัน สมุนไพร ได้แก่ ใบกะเพรา ผักชี เมล็ดพริกไทย ผักสดต่างๆ
  (ทุกอย่างที่ถวานจะสุกหรือไม่สูกก็ได้)  ไม่ควรถวายเนือสัตว์ทุกชนิด
  ในบริเวณทางเข้ามีตู้สำหรับรับเงินทำบุญทำตามกำลังศรัทธา

พระพิฆเนศ พระตรีมูรติ

 

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวกรุงเทพฯ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่อเงที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย