สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ

กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่
พิจิตร อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
เชียงใหม
เชียงราย แม่ฮ่องสอน

จองโรงแรมภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


กาฬสินธ์ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ
เลย
นครราชศรีมา
ยโสธร
มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร ์อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลำภ ูอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
จองโรงแรมภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก


จันทบุรชลบุรตราด
พัทยา เกาะกูด เกาะช้าง
ระยอง เกาะเสม็ด
จองโรงแรมภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นครนายก ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบฯ ปราณบุรี หัวหิน
ปราจีณบุรีี อยุธยา อ่างทอง
ราชบุรี
เพชรบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

จองโรงแรมภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช
สตูล ตรัง กระบี่
สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา ภูเก๊ต พังงา สงขลา
พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

จองโรงแรมภาคใต้

วัน เวลาพิสูจน์คน
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
พาไปไหว้พระ

วัดพระแก้ว
วัดเ่ล่งเน่ยยี่ และแก้ปีชง
พระโพธิสัตว์กวนอิม
หลวงพ่อโต วัดหลักสี่

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
ัดเจ็ดยอดพระธาตุปีมะเส็ง
พระธาตุช่อแฮประจำปีขาล
พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยตุง


 

 


เรมาวดี.คอม


พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ พระธาตุประจำปีมะโรง

  • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์   ถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิด
  ปีมะโรง (งูใหญ่) เป็นพระเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยเดียวกับการตั้งวัด
  ศิลปแบบล้านนา หริภุญชัย ผสมลังกา ฝีมือช่างหลวงนครเชียงใหม่ มี
  การตกแต่งน้อย คือ เป็นความงามที่เรียบง่าย สูงจากพื้นดินถึงยอด
  25 วา เป็นฐานเจดีย์เหลี่ยม ยาวด้านละ 16 วา 1 ศอก 6 นิ้ว มีช้าง
  ประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทิศละ 1 เชือกในสมัยครูบาศรีวิชัยราวพุทธศักราช
  2469 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาสุมนเถระนำมาจากทวีป
  ลังกา มีความเชื่อว่า อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตผู้เกิดปีมะโรง ได้มี
  โอกาสมานมัสการพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ จะเป็นมงคลอันสูงสุด

  ภาพสไลด์วัดพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
  วัดพระสิงห์
  คลิกที่รูปเื่พื่อดูรูปใหญ่  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
  ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอ
  เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมือง
  เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูป
  ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ
  เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
  เป็นแหล่งรวมศิลปกรรมแบบล้านนา เดิมเรียกว่า"วัดลีเชียง" พญาผายู
  กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.
  ๑๘๘๘  ในระหว่างปี พ.ศ. ๑๙๓๑ - ๑๙๕๔ สมัยพระเจ้าแสนเมืองมา
  ขึ้นครองนครเชียงใหม่โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียง
  ราย เมื่อขบวนช้างอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาถึงหน้าวัดลีเชียงก็ไม่ยอม
  เดินทางต่อ พระเจ้าแสนเมืองมาจึงให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์
  ประดิษฐาน ณ วัดลีเชียง

  ประชาชนทางเหนือนิยมเรียก"พระพุทธสิหิงค์" สั้นๆ ว่า
  "พระสิงห์" จึงเรียกชื่อวัดตามพระพุทธรูปว่า "วัดพระสิงห์"
  พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริด
  หุ้มทอง ปางสมาธิ สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร 
  เป็นศิลปะแบบลังกา

  วัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์

  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับ
  ชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8
  มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่   การเดินทาง
  วัดพระสิงห์
   ตั้งอยู่บน ถนนสิงหราชจรด กับ ถนนราชดำเนิน ตำบล
  พระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ทในเชียงใหม

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ททท. ภาคเหนือ เขต 1   
  0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
  ศูนย์บริการ ข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว เที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

ททท

พาไปกินอาหารอร่อย

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย