สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND


สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ 

ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
หาดป่าตอง ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


 

 

ภูกระดึง  จังหวัดเลย
Custom Search

ภูกระดึง  จังหวัดเลยภูกระดึง  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต เพราะเป็นการพิสูจน์ว่าใจสู้หรือเปล่า
ร่างกายไหวหรือเปล่า เพื่อที่จะพิชิตยอดภูกระดึง สุดยอดแห่งธรรมชาติที่มีความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเรา

รวมภาพภูกระดึง

 • ภูกระดึงเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด สูงจากระดับน้ำทะเล 400-1,200 ม.


  คำว่า ภูกระดึง มาจากคำว่า ภู แปลว่า ภูเขา และ กระดึง แปลว่า กระดิ่ง 
  เป็นภาษาพื้นเมืองของจังหวัดเลย ภูกระดึง จึงอาจแปลได้ว่า ระฆังใหญ่ 
  มีเรื่องเล่ากันว่าในวันพระชาวบ้านมักได้ยินเสียงกระดิ่งหรือระฆังจากภูเขา
  ลูกนี้เสมอ    ส่วนอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือในบางวันของยอดเขาหากเดิน
  หนักๆหรือใช้ไม้กระทุ้งก็จะมีเสียงก้องคล้ายระฆังซึ่งเกิดจากโพรงข้างใต้
  จึงได้ตั้งชื่อภูนี้ว่า ภูกระดึง

  ที่ราบบนยอดภูกระดึงมีพืชเมืองหนาวหลายชนิด ได้แก่ ป่าสนสองใบ ป่า
  สนสามใบ ป่าต้นเมเปิล หรือไฟเดือนห้า ใบเมเปิลจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง
  สดในฤดูหนาวประมาณธันวาคม หม้อข้าวหม้อแกงลิง พบได้เป็นดงใน
  บริเวณใกล้ผานาน้อยจนถึงผาแดง  ทุ่งดอกกระเจียวพบได้ในบริเวณ
  ใกล้ผาเหยียบเมฆจนถึงผาแดง ดอกกระเจียวจะออกดอกในช่วงเมษายน
  -พฤษภาคม

  บรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามหลายแห่ง มีทั้งทุ่งหญ้าและลำธาร ซึ่ง
  เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ภูกระดึงจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่า
  อาศัยอยู่อย่างชุกชุม ได้แก่ ช้างป่า เก้ง กวางป่า หมูป่า ลิงกัง ลิงลม ฯลฯ
  รวมถึงสัตว์ป่าหายากเช่น บ่าง ปาดแคระ และมีเต่าชนิดหนึ่งซึ่งหาได้ยาก
  คือ เต่าปูลู หรือ เต่าหาง เป็นเต่าที่หางยาว อาศัยอยู่ตามลำธารในป่าเขา
  สูง ทั้งในไทย กัมพูชาและลาว

  สภาพอากาศบนยอดภูกระดึงในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
  มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 0-10 °C อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 21-24 °C

  ส่วนในฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง
  12-19 °C อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 23-30 °C อากาศบนยอดภูกระดึ
  มักจะแปรปรวน มีเมฆหมอกลอยต่ำปกคลุมบ่อยครั้ง อากาศจึงค่อนข้าง
  เย็นตลอดทั้งปี


  ดูภาพใหญ่ ภูกระดึงจาก blog remawadee

  ถึงแม้ว่าภูกระดึงจะมีสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติแต่ก็ยังประสบปัญหา
  การลักลอบล่าสัตว์และเก็บหาของป่า และปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดมาจากกิจ
  กรรมของมนุษย์    ภูกระดึง ยังประสบปัญหาด้านการบริหารและจัดการ
  อาทิเช่น ไม่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ในแต่
  ละปีมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยหลายหมื่นคน ปัญหาขยะจำนวนมากที่เกิดจากนัก
  ท่องเที่ยว ยอดเขาภูกระดึง จึงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อพลิกฝืนพื้นป่าใน
  ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี และเปิดฤดูการท่องเที่ยวตั้ง
  แต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 พฤษภาคมของทุกปี[


  สัตว์ป่าหายาก เต่าปูลูหรือเต่าหาง และ บ่าง


  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงในจังหวัดเลย 

  การเดินทางภูกระดึงจังหวัดเลย 

  รถยนต์
  1. เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย
   ภูเรือ และอำเภอเมืองเลย เลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย-ขอนแก่น) และเลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2019 เข้าสู่อุทยานแห่ง
  ชาติภูกระดึง
  2. ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา จนถึงจังหวัดขอนแก่นเลี้ยว
  ซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูผาม่าน และตำบล
  ผานกเค้า เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  3. เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่น
  ดิน หมายเลข  201 ผ่านจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอภูเขียว  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ จากนั้นเดินทางเช่น
  เดียวกับเส้นทางที่ 2

  รถทัวร์
  1. รถทัวร์สายกรุงเทพ-เมืองเลยลงรถที่ผานกเค้าหรือสถานีขนส่งอำเภอ
  ภูกระดึงแล้วต่อรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังที่ทำการอุทยาน มีบริษัท
  ให้บริการได้แก่บริษัท ขนส่งจำกัด แอร์เมืองเลย ภูกระดึงทัวร์ ขอนแก่น
  ทัวร์ ศิขรินทร์ทัวร์ และชุมแพทัวร์
  2. รถโดยสารระหว่างจังหวัดที่ผ่านอำเภอภูกระดึงคือ สายขอนแก่น-เมือง
  เลย และบริษัทนครชัยขนส่ง สาย เลย-พัทยา-ระยอง และ สายนครราชสีมา
  -เชียงคาน ลงรถที่ผานกเค้า หรือสถานีขนส่งอำเภอภูกระดึงแล้วต่อรถสอง
  แถวเพื่อเดินทางไปยังที่ทำการทยานแห่งชาติภูกระดึงเช่นเดียวกัน

  รถไฟ 
  จากกรุงเทพมหานครโดยสารรถไฟไปลงที่ขอนแก่น จากนั้นโดยสารรถประจำ
  ทางสายขอนแก่น-เลย ไปยังหน้าตลาดที่ว่าการอำเภอภูกระดึง แล้วต่อรถ
  เมล์เล็กเดินทางต่อไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการทยานแห่ง
  ชาติ
  ภูกระดึง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ททท.เลย 0 4281 2812
  หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

  booking

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILANDที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริบทความท่องเที่ยวเที่ยวจ.เลย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย

ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย


พาไปกินอาหารอร่อย 

       

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย