remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ภาพภูสอยดาว จากDnp

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรม
ชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  บนภูที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานา และมีน้ำ
ตกภูสอยดาว
เป็นน้ำตก 5 ชั้น มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยาง เข้าถึงพื้นที่
ทำให้สะดวกสบายในการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว นอกจากจะไปชมดอกไม้กลางป่าสนสามใบแล้ว
ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนมกราคม สัมผัสความหนาวเย็นที่ี
อุณหภูมิระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียส มีดอกกระดุมเงินและเป็นช่วงที่กล้วย
ไม้รองเท้านารีพันธุ์อินทนนท
์ ออกดอกอวดสายตาผู้ที่ขึ้นไปเยือน และใบ
เมเปิล
แดงที่เปลี่ยนสีเพิ่มสีสัน

ภาพภูสอยดาวจากwikipedia

ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-31 มิถุนายน ของทุกปี อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ปิดการพักแรมบนลานสนภูสอยดาว เพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นผืนป่า

สถานที่ท่องเที่ยวของภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
น้ำตกภูสอยดาว
เป็นน้ำตกขนาดกลางในลำห้วยน้ำพายไหลลงสู่แม่น้ำปาดที่อำเภอน้ำปาด มีชั้นน้ำตกทั้งหมด
5 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อไว้ อย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว , สกาวเดือน , เหมือนฝัน , กรรณิการ์
และสุภาภรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ใกล้กับที่ทำ
การอุทยานแห่งชาตภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
 ลานสนสามใบภูสอยดาว
เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติเป็นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
1,633 เมตร เป็นป่าสนสามใบ พืชชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคม
ถึงเดือนกันยายนของทุกปี กลางทุ่งหญ้ามีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่น
เช่น ดอกหงอนนาคจะมีดอกสีม่วง ดอกสร้อยสุวรรณาจะมีดอกสีเหลือง และดอกหญ้า
รากหอม
จะมีดอกสีม่วงเข้ม


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดให้ขึ้นลานสนภูสอยดาว ตั้งแต่ 8.00-14.00 น. ของทุกวัน


การเดินทาง ไปภูสอยดาว
รถยนต์ 
• จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แล้วแยกเข้าทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1246 ถึงบ้านแพะแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1143 ผ่านอำเภอชาติ
ตระการ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1237 ผ่านบ้านบ่อภาคไปบรรจบกับเส้นทางแผ่นดิน
หมายเลข 1268 ถึงน้ำตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รวมระยะทางประมาณ
188 กิโลเมตร 

• จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1047 (อุตรดิตถ์-น้ำปาด) จนถึงอำเภอ
น้ำปาดแล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1239 ไปอีก 47 กิโลเมตร จึงเข้าสู่ทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1268 ไปอีก 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทาง
ประมาณ 133 กิโลเมตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร.0 5543 6001 -2
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทร. 0 5452 1127
หรือ Facebook : TatPhrae
สายด่วนท่องเที่ยว 1672
ภาพจาก wikipedia , อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์์