remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่
บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น
ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 43 ซม.
สูง 55 ซม. วัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ

กลุ่มพระอุโบสถ เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด มีพระอุโบสถเป็นอาคาร
ประธานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ล้อมรอบด้วย
ศาลาราย พระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ 
หอระฆัง และ หอพระคันธารราษฎร์

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ


พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปที่รัช
กาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปาง
ห้ามสมุทร สูง 3 เมตร ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราชเป็นพระพุทธรูป
สำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดี เครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ ใช้ทองคำเท่า
กับทองที่หุ้มพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ

พระสัมพุทธพรรณี
 รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างใน พ.ศ. 2373 ตามอย่างพุทธ
ลักษณะที่พระองค์ทรงสอบสวนได้ สร้างจากกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิหน้า
ตักกว้าง 49 ซม. สูงถึงพระรัศมี 67.5 ซม. มีการเปลี่ยนพระรัศมีเป็นสีต่างๆ
ตามฤดูกาล พร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ

ด้านหน้าทางเข้าวัดพระแก้ว น้ำมนต์พรมด้วยดอกบัวเป็นสิริมงคล ไหว้
พระคู่บ้านคู่เมืองแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลยิ่งสืบไป

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว จ.กรุงเทพฯ
หากมีโอกาสก็ไปไหว้ขอพรพระแก้วมรกต พระคู้บ้านคู่เมือง และยังได้ชม
ความวิจิตรของศิลปะลวยลายของวัดพระแก้ว และ พระแก้วมรกต เดิน
ชมภายในให้ทั่วจะได้ความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยมี์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ที่งดงาม รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก
เป็นหนึ่งใน unseen thailand อีกด้วย

วัดพระแก้ว
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.ชาว
ต่างชาติเสียค่าผ่านประตู คนไทยฟรี ดอกไม้ธูปเทียนแผ่นทองมีขาย
หน้าประตูทางเข้า ชุดละ 20 บาท เป็นเงินทำบุญให้วัด

การเดินทางไปวัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
สามารถโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70,
82, 91, 201, 203 รถปรับอากา ศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32,
59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512
รถยนต์สามารถนำไปจอดบริเวณศาลหลักเมือง และเดินมา (ไม่ไกล
ถ้าแดดไม่ร้อน)
The Grand Palace



จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย ถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ