remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี
ในปี 2543 เป็นต้นมา บ้านโป่งมะนาวเป็น พื้นที่บริเวณนี้ถูกขุดหาโบราณวัตถุอย่าง
ผิดกฎหมาย และได้พบโบราณวัตถุ มากมายหลายประเภท ฝังรวมอยู่กับโครงกระดูก
มนุษย์
สมัยโบราณ บริเวณวัดโป่งมะนาว นี้จึงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากที่
สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี


หลังจากการขุดหาโบราณวัตถุโดยผิดกฎหมายยุติลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
ได้เข้าจับกุมผู้ลักลอบขุด ทางวัดโป่งมะนาวและชาวบ้านในละแวกนั้น ได้เห็นความสำคัญ
และความจำเป็นที่จะอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวไว้ จึงร่วมมือกันปรับปรุงหลุม
ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุให้เป็นหลุมจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ และรวบ
รวมโบราณวัตถุนานาประเภทมาจัดแสดงไว้ที่วัดโป่งมะนาว รวมทั้งได้ดำเนินการปรับปรุง
การจัดแสดงโบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์วัดโป่งมะนาวอีกด้วย

ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี
ภาพจากwww.sac.or.th
หลักฐานทางโบราณคดีเท่าที่พบแสดงให้เห็นว่า นั้น บริเวณบ้านโป่งมะนาวได้พัฒนา
เป็นชุมชนขนาดใหญ่มาก ตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงราว 2,500 - 2,300 ปี
มาแล้ว ชุมชนนี้มีการจัดพื้นที่บางส่วนไว้เป็นสุสานโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงว่าชุมชนนี้มีระบบ
ในการจัดระเบียบสังคม มีประเพณีการทำศพที่ยึดถือร่วมกันในชุมชน โครงกระดูกคนนับ
ร้อยโครงที่พบบริเวณวัดโป่งมะนาว เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดเจนว่าชุมชนนี้มีประชากรหนา
แน่นมาก

ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี
ภาพจากเที่ยวภาคกลาง.com

ในปัจจุบันชาวบ้านโป่งมะนาวได้ร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบ ณ บ้านโป่งมะนาวนี้ไว้ โดยหวังให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเป็น
แหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี

บ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลห้วย ขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมไปทาง ทิศตะวันออกประมาณ 45
กิโลเมตร

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง: ชุมชนดึกดำบรรพ์ คน 3 พันปี จังหวัดลพบุรี 

จากตัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3017 มุ่งหน้าทิศตะวันออก(หรือ
มุ่งหน้าไปทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) เมื่อผ่านด้านทิศใต้ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะเข้าสู่
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อถึงแยกวังม่วง (ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี) ให้เลี้ยวซ้าย
สู่ทางหลวงหมายเลข 2089 มุ่งไปทางทิศเหนือ ประมาณ 6.8 กิโลเมตร จะพบแยกน้ำสุด
ให้เลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข 2282 มุ่งหน้าทางทิศตะวันออก
จองที่พักทั่วไทย
หรือไปทางบ้านน้ำสุด (ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี) ตรงไปประมาณ 13.5 กิโล
เมตร (ผ่านตัว ต.น้ำสุด และ ต.ห้วยขุนราม) พบสี่แยกให้เลี้ยวขวา มุ่งหน้าบ้านโป่ง
มะนาว
ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จะพบวัดโป่งมะนาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่ทางขวามือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
+ ททท.สำนักงานลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-770096-7 สายด่วน 1672
+ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม หมายเลขโทรศัพท์ 036-491258
+ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-411202, 41 2338
+ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม หมายเลขโทรศัพท์ 036-49 1133
+ เว็บไซต์ tat7.com

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด