www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุีีรี
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วันเวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
 

 

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวไปทั่ว 77 จังหวัด และที่กินที่เที่ยวทั่วไทย
Custom Search

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เพชรบูรณ์


 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นอุทยานที่มีความสมบูณ์ืของธรรมชาติแห่งหนึ่ง
กิจกรรมท่องเที่ยวหลายชนิด อาทิเช่น กิจกรรมล่องเรือตามลำน้ำเข็กโดยกลุ่มชาว
บ้านหนองแม่นา ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ศึกษาธรรมชาติ ดูนก ดูแมงกะพรุนน้ำจืด
และ ดูผีเสื้อ   เป็นเส้นทางสายธรรมชาติ ทั้งทางน้ำและทางบกอุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง
มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าสะวันนา

ชื่อของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทางด้านทิศ
ใต้ของอุทยานแห่งชาติ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นตามชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่ง
นี้ คือ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลสุกสีแสด เมล็ดให้สารสตริคนิน ซึ่ง
เป็นสารเบื่อเมา คาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึง
ตั้งชื่อว่าทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญมีเนื้อที่ประมาณ 10 ตร.กม. แวดล้อมด้วยป่า
สนเขา และป่าดิบที่สมบูรณ์ด้วยดอกไม้ป่ามากมาย เช่น ดอกกระเจียวขาว ดอกเอน
อ้า ดอกเอื้องนวล จันทร์ เมื่อเข้าฤดูแล้งผืนป่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงทั้งทุ่ง อยู่
ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณ 60 กม.


ทุ่งนางพญา
 เป็นทุ่งหญ้าที่โอบล้อมด้วยสนสองใบ สลับป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง ตาม
กิ่งสนจะพบกล้วยไม้อิงอาศัยที่หาชมยากเช่น เอื้องชะนี หงอนไก่แดง ช่วงปลายฝนต้น
หนาวในยามเช้าจะมีสายหมอกให้เห็นเส้นทางเข้าสู่ทุ่งนางพญาเป็นดินลูกรังอัดแน่น
ในช่วงฤดูฝนต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ตั้งอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ สล.8
(หนองแม่นา)14 กิโลเมตรทุ่งโนนสน
 เป็นทุ่งหญ้าสลับป่าสนเขา ช่วงปลายฝนต้นหนาวตามลานหินเต็มไปด้วย
ดอกไม้ดินเล็ก ๆ ทั่วท้องทุ่ง เช่น ดุสิตา เอื้องม้าวิ่ง กระดุมเงินกระดุมทอง สร้อยสุวรรณา
หม้อข้าวหม้อแกงลิง กล้วยไม้ดินนานาชนิด ควรเที่ยใน ช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศ
จิกายน การเดินทางจากหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ สล.8 (หนองแม่นา) เป็นทางรถยนต์
ไปทางทิศเหนือตามถนนลูกรังราว 17 กม. แล้วเดินเท้าอีก 16 กม.เหมาะกับการเดิน
ป่าพักแรม 3 วัน 2 คืน

ดูผีเสื้อที่ทุ่งแสลงหลวง

แก่งวังน้ำเย็น
 เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในลำน้ำเข็ก บริเวณแก่งวังน้ำเย็นมีโขด
หินมากมายที่นี่พบผีเสื้อหลายสายพันธุ์ ผีเสื้อที่ทุ่งแสลงหลวงมีหลากหลายชนิด แต่
ละเดือนจะมีผีเสื้อวนเวียนมาอวดโฉมไม่ซ้ำกัน

นอกจากนั้น ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมจะได้เห็นแมงกะพรุนน้ำจืดที่หายากมี
ขนาดเท่าเหรียญบาท การเดินทางไปทางเดียวกับทุ่งโนนสน ห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานที่ สล.8 (หนองแม่นา) ประมาณ 7 กม. จะมีแยกทางขวาเข้าไปอีก 500 เมตร

ดูผีเสื้อที่ทุ่งแสลงหลวง
แมงกะพรุนหัวหงอก

ดูภาพใหญ่ทุ่งแสลงหลวง

 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีกิจกรรมล่องเรือตามลำน้ำเข็กโดยกลุ่มชาวบ้าน
หนองแม่นา ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ศึกษาธรรมชาติ ดูนก ดูแมงกะพรุนน้ำจืด และ
ดูผีเสื้อ   เส้นทางล่องเรือเริ่มต้นที่แก่งบางระจันแก่งที่ 1 สิ้นสุดที่ลานกางเต็นท์แก่ง
บางระจันแก่งที่ 3

 การเดินทางไปอุทยายแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ออกจากรุงเทพฯ ตามถนนมิตรภาพ ถึงอำเภอเมืองสระบุรีตรงไปถึงแยก
พุแคเลี้ยวขวาไปเพชรบูรณ์ ต่อไปอำเภอเขาค้อ ใช้เส้นทางเดียวกับทาง
ขึ้นพระตำหนักเขาค้อ ขับรถเลยทางแยกเข้าพระตำหนักไปไม่ไกลก็ถึง
ตำบลหนองแม่นา เลี้ยวขวาเข้าที่ทำการหน่วยหนองแม่นา ใช้เวลาเดิน
ทางจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 6 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โทร.0-5526-8019
หรือททท. พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์
โทร.055-252-742 ถึง3 , 055-259-907
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
Live Chat สายด่วนท่องเที่ยว

เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวเพชรบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


ภูโคลน
ถ้าน้ำลอดปางมะผ้า

กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3
โบสถ์ปรกโพธิ์ 
ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้


น้ำตกคลองท่อม กระบี่ 
ถ้ำลอดเกาะพนัก

ทะเลน้อย พัทลุง
ฉลามวาฬ ริเชลิว
 
นกเงือกแห่งป่าฮาลา บาลา
ภูเขาหญ้า 2 สี
มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

ททท
 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย