remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล
+ปัตตานี

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
คุ้มเจ้าหลวง
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบ
บ้านขนมปังขิง หรือสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป คุ้มเจ้าหลวง หรือ คุ้มหลวง
นครแพร่
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 เป็นที่ประทับของเจ้าพิริยเทพวงษ์ เจ้าผู้
ครองนครแพร่ องค์ที่ 22 และเป็นคุ้มเจ้าหลวงเพียงไม่กี่แห่งในแผ่นดินล้าน
นาที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง หลังคามุงด้วยไม้ เรียกว่า ไม้แป้นเกล็ดมีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออก
มาด้านหน้าของตัวอาคาร หลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชาย
คาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงาม เป็น
ฝีช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ใต้ถุนอาคารเคยถูกใช้เป็นที่คุมขังนัก
โทษ

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง หลังนี้เคยใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้ง
เสด็จมาเยี่ยมราษฎรจังหวัดแพร่ ในปีพ.ศ. 2501

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่

คุ้มเจ้าหลวง มีความงดงามในแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปยุคโบราณนาน
กว่า 100 ปี ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ให้เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบัน และสาธารณะ
ประจำปี 2540
คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
ปัจจุบัน คุ้มเจ้าหลวง เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อศึกษาประวัติความ
เป็นมา โดยไม่เสียค่าเข้าชมเปิดเวลา 08.30 -16.30 น.
คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
คุ้มเจ้าหลวงตั้งอยู่ที่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร


การเดินทางไป คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ 2 เส้นทาง คือ
จากทางหลวงหมายเลข 101 เข้าตัวเมืองแพร่ (ถนนยันตรกิจโกศล) ตรงขึ้น
ไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญเมืองไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร จนถึงวงเวียน
ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคุ้มเดิมอีกประมาณ 100 เมตร ทางด้านขวามือจะถึงคุ้ม
เจ้าหลวงเมืองแพร่
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
ใต้ถุนอาคารคุ้มเจ้าหลวงเคยถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ

อีกเส้นทางหนึ่ง สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1023 จากลำปางเข้ามา
ทางอำเภอลอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหมืองหิตไปประมาณ 700 เมตร
แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนคุ้มเดิม ตรงขึ้นไปประมาณ 700 เมตร ทางด้าน
ซ้ายมือก็จะถึงคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร

สอบถามรายละเอียดที่ ททท.แพร่
ททท.จ.แพร่ โทร.0 5452 1118-9, 0 5452 1127
หรือสายด่วน 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่