remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหา
วิหาร
เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบหน้า
ตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก นอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อน
ข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง
 ฐานชุกชีปั๊มเป็นรูปบัวคว่ำ
บัวหงาย เดิมไม่ได้ลงรักปิดทอง ได้มีการปิดทองครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกา
ทศรถ คราวเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราชเมื่อปี พ.ศ. 2146


พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

พระพุทธชินราช  มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้ว
ยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูป
มกร (ลำตัวคล้ายมังกรแต่มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา คล้าย
จระเข้) อยู่ตรงกลางซุ้ม มีเทพอสุราปกป้องพระองค์อยู่สองตน คือ ท้าวเวสสุวัณ
และอารวกยักษ์ อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่เบื้อง
ซ้ายเบื้องขวา

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ คือ ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาถึง100 กว่าปีแล้ว ต้นโพธิ์
ที่ปลูกโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2444
ซึ่งเป็นการปลูกเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเสด็จมาทำการเททองหล่อพระพุทธ
ชินราชจำลอง เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

นอกจากต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ต้นนี้แล้ว ใกล้ ๆ กันบริเวณด้านหน้าพระวิหารใหญ่มี
วิหารน้อย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเหลือ  หรือ พระเสสันตปฏิมากร ได้รับการ
หล่อขึ้นจากเศษทองสัมฤทธิ์ที่หลงเหลืออยู่จากการหล่อพระพุทธรูปสำคัญทั้งสาม
องค์ภายในวัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหารแห่งนี้อันได้แก่ พระพุทธชินราช พระพุทธ
ชินสีห์ และพระศรีศาสดา พระเหลือ   เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก
กว้างเพียง 1 ศอกเศษ และเรียกท่านว่า “พระเหลือ” แต่ยังคงมีเศษทองเหลืออยู่
อีก จึงได้หล่อพระสาวกขึ้นมาอีกสององค์ยืนอยู่ด้านข้างของพระเหลือ

พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่
92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง จ.พิษณุโลก 65000
055-251649 , 055-258966
ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทร.0 5525 2742-3 และ
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก