unseen  thailand

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรีหาดแหลมเสด็จ
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่ 
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง 
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
Travel To Thaland
unseenthailand
remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
Contact us/About us
unseenthailand


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

ปราสาทหินสด๊กก๊อกธม จ.สระแก้วปราสาทอารยธรรมเขมรเก่าแก่ และี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ซึ่งอยในจังหวดัสระแก้ว ติดชายแดนไทย-กัมพูชา
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง เป็นโบราณสถาน
ที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากภายในปราสาทได้้ค้นพบ
ศิลาจารึก
ซึ่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของการสร้างปราสาทในสมัยนั้น

ชมภาพรวมของปราสาทสต๊กก๊อกธม


ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม    เล่าเรื่องตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งที่รับใช้
กษัตริย์ขอมถึง 12 รัชกาลเป็นเวลาถึง 250 ปี ระหว่างพ.ศ.1345-1595
คือตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ถึงพระเจ้าอุทัยทตยวรมันที่2 ก่อน
สมัยนครวัด

การค้นพบและอ่านจารึกสด๊กก๊อกธมได้สำเร็จ มีส่วนสำคัญทำให้องค์
ความรู้ว่าด้วยปรัชญาเบื้องหลังการก่อสร้างปราสาท และการลำดับรัชกาล
พระราชาขอม ที่เคยคลุมเครือมานาน สามารถปะติดปะต่อกันจนนักโบราณ
คดีมั่นใจว่า การสร้างศาสนสถานบนฐานเป็นชั้น อันถือเป็นราชประเพณีที่
พระราชาขอมทุกพระองค์พึงปฏิบัติ ก็เพื่อเป็นวิหารเก็บราชลึงค์บนภูเขา
เป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์เป็นพระราชสุสานหรือพระเมรุ
มาศเมื่อยามสวรรคตดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอมรวม
กับเทพเจ้าที่ใจกลางปรางค์ประธาน และสุดท้ายคือเป็นเขาพระสุเมรุหรือ
ศูนย์กลางโลกและจักรวาล เป็นสิ่งที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาในสมัยนั้น     
(ข้อมูลจากคมชัดลึก )


 

ศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากรในปัจจุบันคำว่า สด๊กก๊อกธม หมายถึง เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ ซึ่ง
ปัจจุบันยังพอมองเห็นหนองน้ำใหญ่ในอดีต อยู่ใกล้ๆปราสาทหินสด๊ก
ก๊อกธม
ชมภาพรวมของปราสาทสต๊กก๊อกธม

ปราสาทหินสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง
อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว

การเดินทาง ไปปราสาทหินสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว

สามารถใช้เส้นทางสายอรัญประเทศ-ตาพระยาหรือทางหลวงหมาย
เลข 348 ประมาณ 25.5 กิโลเมตร จะถึงทางหลวงหมายเลข 3381 เลี้
ยวขวาเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะเห็นสถานีอนามัยโคกสูงอยู่ทาง
ขวา เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียน
บ้านหนองเสม็ด ถึงกิโลเมตรที่ 12 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร ถึง
ปราสาทสด๊กก๊อกธม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงาน ททท.ภาคกลางเขต 
8
โทร.0 3731 2282, 0 3731 2284

ข้อมูลจากhttp://tat8.com/thai/sk/p_sdokkokthom.html
เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวสระแก้ว

รักในหลวง

โครงการพระราชดำร

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้นunseen  thailandบทความสุขภาพ

อุุทยานแห่งชาติ


 


  

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEE