unseen thailand

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

remawadee.com

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
ปราสาทหินพิมาย
โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรีหาดแหลมเสด็จ
เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
ก๋วยเตี๋ยวลำปาง ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
หาดป่าตอง ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

 
Travel To Thaland
ข้อมูลท่องเที่ยว
     airway
unseenthailand
Contact us/About us
unseenthailand

 

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเป็นต้นกำเนิดของแหล่งมรดกโลกเป็นเขตป่าอนุรักษ์เพื่อ
การสงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเป็นผืนป่าตะวันตกที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สูงสลับซับซ้อนอากาศจะหนาวและเย็นมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์

ดูภาพใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มีพื้นที่1,619,280ไร่ พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ
  ป่าผลัดใบ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เสือลายเมฆ สมเสร็จ เลียงผา เหยี่ยว นกกระทุง
  ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เมื่อ พ.ศ.2532 อุ้มฝาง สถาน
  ที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุด นั่นก็คือ น้ำตกทีลอซู 

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

  นักท่องเที่ยวทุกคนต้องขออนุญาต โดยผ่านการประทับตรา สป.7 จากกรมป่าไม้ เป็น
  เพราะพื้นแห่่งนี้ไม่ใช่พื้นที่ท่องเที่ยว ต้องอนุญาตเข้าไปในฐานะผู้ศึกษาธรรมชาติ

  ในช่วงเวลาเทศกาลวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอำเภอ
  อุ้มผาง โดยเฉพาน้ำตกทีลอซ ูมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ
  ปัญหาเรื่องขยะห้องสุขาไม่เพียงพอและถนนหนทางเสียหาย  และเป็นการรบกวนธรรม
  ชาติ สัตว์ป่า
  นานาชนิดการเทียวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จึงควรปฎิบ้ติตาม
  คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่เป็นการไปรบกวนธรรมชาติและสัตว์ป่า

  อุทยานอุ้มผางอุทยานอุ้มผาง


  เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีระยะเวลาปิดเส้นทางเดินรถ
  ยนต์ จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร
  ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  เนื่องจากเป็นฤดูฝน ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความ
  ยากลำบาก และเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูก
  รบกวน 

  แต่ก็สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูในช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยกัน 2
  เส้นทางด้วยกัน คือ
  • เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ขึ้นที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซ
  ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 -3 ชั่วโมง

  • เส้นทางที่ 2 เดินเท้าตามเส้นทางรถจากห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทาง
  ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความ
  ประสงค์จะเดินทางเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขต
  รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
  ก่อนทุกครั้ง


  อุทยานอุ้มผาง
  ดูภาพใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

  สอบถามรายละเอียดได้ที่

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร.0-5550-0919-20 และที่ทำการ
  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง โทร.0-5556-1338
  ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โทร. +66 5559 1024, +66 5559 1251
  ททท. สำนักงานตาก โทร. +66 5551 4341 - 3


  จองที่พักทั่วไทย

เที่ยว 77 จังหวัด  UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวเที่ยวตาก

รักในหลวง
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
โครงการพระราชดำร

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
คุนหมิงเมืองไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้นunseen thailandบทความสุขภาพ

อุุทยานแห่งชาติ


บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

unseenthailand
พาไปกินอาหารอร่อย


  

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEE