remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

และสถานที่สำคัญที่เป็นกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา คือ ปราสาท
เขาพระวิหาร
โบราณสถานอันเก่าแก่ ปราสาทพระวิหาร Temple of Preah
Vihear เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก
สูงจากระดับทะเลปานกลาง 657 เมตร


อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

 ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร หมายถึง บรรพตแห่ง
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเคยเป็นทางขึ้นสู่ปราสาทที่สะดวกที่สุด

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ

 


ปราสาทเขาพระวิหาร
อยู่ห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 35 กิโลเมตร
บริเวณที่ติดกับผามออีแดงของประเทศไทย ตัวปราสาทเขาพระวิหารหันหน้า
มาทางด้านที่ติดกับประเทศไทย  ปราสาทเขาพระวิหารเดิมอยู่ในความปก
ครองดูแลของไทย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2483 และหลังจากการ
ตัดสินของศาลโลก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาได้เปลี่ยน
ไปอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของประเทศกัมพูชา สืบมาจนถึงปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
การเข้าชม ปราสาทเขาพระวิหาร นักท่องเที่ยวสามารถสามารถเดินทางไปยัง
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่อยู่ในเขตแดนไทย โดยคนไทยเสียค่าธรรม
เนียมการเข้าอุทยานคนละ 20 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท และ ค่าผ่าน
แดนออกนอกประเทศคนละ 5 บาท

กัมพูชาเก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมปราสาทเขาพระวิหาร ชาวไทยคนละ 50 บาท
ชาวต่างประเทศคนละ 200บาท
การเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอน้ำยืน กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทางไป อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1  ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาสู่ทางหลวง หมาย
เลข2  ก่อนถึงอำเภอสีคิ้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านอำเภอ
ปักธงชัย อำเภอสังขะ และอำเภอขุขันธ์ ถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข221
เลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอกันทรลักษ์ แล้วต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร
หรือ จากจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2178 และ
221 ผ่านอำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอ เบญจลักษ์ และอำเภอ
กันทรลักษ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
0 9522 4265 หรือ +66 (0) 1222 0798
ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 0 2579 7223 , 0 2579 5734
และประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4561 2545

ททท. สำนักงานศรีสะเกษ
โทรศัพท์. 0 4451 4447-8 , 0 4451 8530
สายด่วนท่องเที่ยว 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ