remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
จังหวัดสิงห์บุรี

ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม Phra Phrom Shrine (Bhrama God)
ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม
บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32
อำเภอพรหมบุรจังหวัดสิงห์บุร- ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
เมือง
พรหม
ก็คือ อำเภอพรหมบุรี นั่้นเองเป็นชื่อที่คล้่องจ้องกันพอดี ถือเป็น
สิริมงคล


ดูภาพใหญ่พระพรหมที่เมืองพรหม


พระพรหม ถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต
เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน ผู้บูชาพระพรหมและทำความ
ดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่่งที่ปรารถนา  พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี
และลงโทษคนกระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารีและเสียสละ
ต่อส่วนร่วมจะได้พรจากพระพรหมมีความสุขและสมปรารถนา  


ดูภาพใหญ่พระอินทร์ที่เมืองอินทร์

ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์       Phra In Shrine (Indra God)
ไหว้พระอินทร์ ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1
ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี unseen thailand
เมืองอินทร์
ก็ืคืออำเภออินทร์บุรีนั่นเอง

พระอินทร์ เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์มี
หน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ เป็นผู้นำเหล่าเทพเจ้า
ไปกำจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมา
ช่วยทุกครั้งไปมีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดินฟ้าอากาศ
และสงคราม และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์  คนส่วนใหญ่มีความเชื่อ
ว่า อำนาจของพระอินทร์นั้น จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีบริเวณ
นั้น พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชา

ในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยง
ถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่ง
เหล่าทวยเทพ   จึงมีอำนาจในการสั่งการ    ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธ
ศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี

การกราบไหว้เทพทั้ง 2 องค์ เป็นสิริมงคลยิ่ง และเมื่อได้ไปกราบในคราว
เดียวกันก็จะเป็นสิริมงคลเพิ่มพูน

ข้อมูลและภาพจากเวปเที่ยวภาคกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี
0 3677 0096-7,0 3677 0098
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี