remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล
+ปัตตานี 

+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา

ผืนป่าฮาลา-บาลา ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่ง
ชาติบางลาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รวมอาณาเขตทั้งสิ้น 1,156,788 ไร่ 

ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา

ผืนป่าฮาลา-บาลา
เป็นผืนป่าที่คงความสมบูรณ์ของป่า คงความเป็นอาณา
จักรพงไพรที่คุ้มภัยให้แก่สัตว์ป่าทั้งน้อยใหญ่มากกว่า 600 ชนิด อาทิเช่น
ชะนีดำใหญ่ หรือเซียงมัง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเฉพาะในป่าฮาลา
-บาลา
และ ยังพบร่องรอยของกระซู่ สัตว์ที่เคยคาดว่าสูญพันธุ์ไปจากป่าแห่ง
นี้แล้วนั้น รวมทั้งสัตว์ป่าที่รอการสำรวจค้นพบใหม่

ผืนป่าฮาลา-บาลา ถือเป็นบ้านของนกเงือก จากความอุดมสมบูรณ์ของป่่า
ทำให้มีนกเงือกดำรงชีวิตอยู่ ณ ป่าฮาลา-บาลา เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่ม

ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา

ผืนป่าฮาลา-บาลา: ป่าฮาลา และป่าบาลา เป็นผืนป่าดงดิบได้รับการประกาศ
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเดียวกัน คือ ป่าฮาลา ในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และป่าบาลา พื้นที่ครอบคลุมอำเภอแว้ง และ
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา

ผืนป่าฮาลา-บาลาเป็นป่าดงดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน มีความชื่นสูงตลอด
ปี มีแนวป่าต่อเนื่องกับป่าเบลุ่มทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื่อรวม
พื้นที่เข้าด้วยกันทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย จัดได้ว่าผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าฝนเขต
ร้อนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทรมลายู

ผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา
การเดินทาง ไปผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา
ใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 มุ่งหน้าไปยังอำเภอแว้ง จนถึงบ้านบูเก๊ะตา
จะมีป้ายบอกทางให้ขับต่อไปก็จะถึงป่าฮาลา-บาลา หรือสามารถเหมารถสองแถว
ได้ที่ตลาดอำเภอแว้ง หรือสถานีรถไฟสุไหงโกลก

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทร. 0 2562 0760
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยะลา
โทรศัพท์ 0 7352 2411
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา