remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี 2559

โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป ณ
ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะมีพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระบิดา
แห่งฝนหลวงใน

กิจกรรมภายใน ประกอบด้วยนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการ ธ สถิตในดวง
ใจตราบนิรันด
ร์ โดยใช้เทคโนโลยีภาพเพลงเล่าเรื่องตั้งแต่การเกิดพระราช
ดำริฝนหลวงจนถึงปัจจุบัน และนิทรรศการ "9 นวัตกรรมแห่งพระอัจฉริยภาพ"
"ตำนานแห่งฝน" การนำผลงานการบูรณาการต่อเนื่องจากโครงการพระราชดำริ
ฝนหลวง การสนองงานพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานความร่วมมืออีก 21 นิทรรศการ
จาก 21 หน่วยงาน
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี 2559
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าว
แปลงใหญ่ ตำบลคอรุม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวจากเพชรบูรณ์ สุรินทร์
อุบลราชานี พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ มาร่วมกันจัด "ตลาดนัดข้าวอินทรีย์แท้" ซึ่ง
ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP มาจำหน่ายในราคาชาวนาเริ่มต้นที่กิโลกรัม
ละ 20 บาท และยังมีข้าวฝนหลวงนาทีทองราคากิโลกรัมละ 10 บาท


งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี 2559
รวมทั้งนำสินค้าการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ อาหารสดและแปรรูป มาจำหน่ายให้
ประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ อาทิ การ
สาธิตทำอาหารเมนูสุขภาพ การอบรมออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
และเทคนิคการเพ้นท์เดคูพาจ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์และผู้มีความเชี่ยว
ชาญโดยเฉพาะ

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี 2559
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในงานแถลง
ข่าว วันพระบิดาฝนหลวง ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 14
พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ถือเป็นวันที่มีความสำคัญ
ยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน เพราะไม่เพียงแต่ทุกคนต้องน้อมรำลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
ฐานะ องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่โลกต้องจารึกเอาไว้
ถึงการกำเนิดของ เทคโนโลยีฝนหลวง นวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะ
ภัยธรรมชาติได้ ทำให้คนไทยและประชาชนอีกหลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤติ
ขาดแคลนน้ำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน

งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงปี 2559
จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ระหว่างวันที่
14-16 พฤศจิกายน 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น
หาที่สุดมิได้ และร่วมกันประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่งองค์ "พระบิดา
แห่งฝนหลวง" ผู้ทรงเป็น "พ่อ" ของพวกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทยทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0-2281-5955, 0-2281-5884

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย