www.remawadee.com สถานที่ท่อเงที่ยวทั่วไทย travel to thaland

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND


สถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ

กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่
พิจิตร อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
เชียงใหม
เชียงราย แม่ฮ่องสอน

จองโรงแรมภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


กาฬสินธ์ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ
เลย
นครราชศรีมา
ยโสธร
มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร ์อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลำภ ูอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
จองโรงแรมภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก


จันทบุรชลบุรตราด
พัทยา เกาะกูด เกาะช้าง
ระยอง เกาะเสม็ด
จองโรงแรมภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นครนายก ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบฯ ปราณบุรี หัวหิน
ปราจีณบุรีี อยุธยา อ่างทอง
ราชบุรี
เพชรบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

จองโรงแรมภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช
สตูล ตรัง กระบี่
สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา ภูเก๊ต พังงา สงขลา
พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

จองโรงแรมภาคใต้


วัน เวลาพิสูจน์คน
 
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE


 

 


เรมาวดี.คอม

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

 


ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ประเพณีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ทั้ง 12 แห่ง ของบุคคลที่เกิดใน
12 ปีนักษัตร เป็นคติความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาหลายยุชั่วอายุคน
การเดินทางไปนมัสการพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิด นอกจากจะได้กุศลผล
บุญอันยิ่งใหญ่ ได้เที่ยวชมปูชนียสถานที่งดงามล้ำค่า ด้วยศิลปกรรมแล้ว
ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโบราณมิให้สูญหายไปด้วย  พระธาตุเจดีย์
คือ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นสัญลักษณ์ที่ดำรงอยู่คู่กับพุทธศาสนามาช้า
นานนับร้อยนับพันปี และตำนานที่เกี่ยวข้อง ได้สะท้อนถึงการเผยแพร่
พุทธศาสนาในเมืองไทย

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ีชวด (หนู)
พระธาตุศรีจอมทอง ตั้งอยู่ ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบล บ้านหลวง
อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่

ปีฉลู (วัว)
พระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง  บ้านลำปางหลวง
อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

ปีขาล(เสือ)
พระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ  ตำบล ป่าแดง อำเภอ เมือง
จังหวัด แพร่

ปีเถาะ (กระต่าย)
พระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบล ม่วงตึ๊ด กิ่ง อำเภอ
ภูเพียง จังหวัด น่าน

ปีมะโรง (งูใหญ่)
พระธาตุวัดพระสิงห์ หรือพระธาตุพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานอยู่ใน วิหารลายคำ
วัดพระสิงห์ ถนน สามล้าน อำเภอ เมือง จังหวัด  เชียงใหม่

ปีมะเส็ง(งูเล็ก)
พระธาตุเจ้าตรัสรู้ ของจริงตั้งอยู่ที่ ประเทศ อินเดีย ให้บูชาที่ต้นโพธิ์ ที่
วัดโพธาราม  หรือ วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่ที่ ถนน ซูเปอร์ไฮเวย์ อำเภอ เมือง
จังหวัด  เชียงใหม่

ปีมะเมีย(ม้า)
พระธาตุเจดีย์ ชเวดากองประเทศพม่าให้มนัสการพระธาตุบ้านตากแทน
ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุ  ตำบล เกาะตะเภา อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก

ปีมะแม(แพะ)
พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ บนดอยสุเทพ  อำเภอ เมือง
จังหวัด  เชียงใหม่

ปีวอก(ลิง)
พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนม บ้านธาตุพนม     อำเภอ ธาตุพนม
จังหวัด  นครพนม

ปีระกา(ไก่)
พระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย   อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน

ปีจอ (หมา)
พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอ
เมือง จังหวัด  เชียงใหม่

ปีกุน(หมู)
พระธาตุดอยตุง  วัดพระมหาธาตุชินธาตุเจ้า ตั้งอยู่ ตำบล
ห้วยไคร้ อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย
 


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยวจองที่พักโรงแรมรีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่อเงเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3

ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108 
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก 
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี 
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ 
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว 
สวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย