remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
สถานที่ท่องเที่ยวไทย


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เวียงกุมกาม   
+พระธาตุดอยตุง 
+ปายแคนย่อน+แม่ฮ่องสอน 
+กิ่วฝิ่น ลำปาง
+เขาค้อ เพชรบูรณ์
+ภุหินร่องกล้า
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
+น้ำตกทีลอซู ตาก
+ช่องเย็น กำแพงเพชร


ภาคอีสาน
+มอหินขาว ชัยภูมิ
+ภูหลวง เลย
+พระธาตุพนม 
+พระมหาเจดีย์ชัยฯ
+ภูผาเทิบ มุกดาหาร
+วิหารพระไตรปิฏก+โคราช
+ปราสาทหินพนมรุ้ง
+ภูทอก บึงกาฬ
+9000 โบก+อุบลราชธานี
+ทะเลบัวแดงอุดรธานี

RemaHealth
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ตลาดอ่างศิลา 
+หาดทรายแก้ว
ภาคกลาง
+วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
+เขาช้างเผือก
+กาญจนบุรี
+หลวงพ่อโสธร  
+สวนนกชัยนาท 
+ทุ่งทานตะวัน  
+อุทยานพระพิฆเนศ 
+พระราชวังนามจันทร
+เจดีย์หอย ปทุมธานี
+ดูเหยี่ยว 360 องศา+ประจวบคีรีขันธ์
+ห่มผ้าหลวงพ่อโต
+โป่งยุบ ราชบุีรี
+ช้างเอราวัณ
+พระพุทธรูปทองคำ

+ตลาดโรงเกลือ

+สระแก้ว
+พระนครคีรี เพชรบุรี

remawadee
ARTICLE
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น
อ่านบทความอื่น

UnseenThailand
+
ฉลามวาฬ ริเชลิว
+
พระบาทมงคล108
+
สามพันโบก
+
หุบผาตาด
+พระผุด ภูเก๊ต   

ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิ

ภาพสถานที่เที่ยวไทยภาพสถานที่เที่ยวไทย


พระธาตุแช่แห้ง
  พระธาตุประจำปกระต่าย


พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีเถาะหรือปีกระต่าย ซึ่งผู้คนที่เกิดปีเถาะได้มา
นมัสการพระธาตุแช่แห้งเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาต่างพา
กันมาสักการะ พระธาตุแช่แห้ง กันมิขาดสาย จากพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง
ภาพสไลด์พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระธาตุแช่แห้ง

 

องค์พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล พระธาตุแช่แห้ง
เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีตตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน
ปูด้วยอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอดเนิน กว้างประมาณ 20 วา มีบันไดนาคขนาบทั้งสองข้าง องค์พระเจดีย์เป็นแบบล้าน
นาไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย วิหาร มีองค์พระประธานที่เก่าแก่และมีศิลปะแบบล้านนา การได้สักการะ
บูชาพระธาตุแช่แห้ง จะเกิดบารมีได้รับการอุดหนุนค้ำชู การมีชื่อเสียง ลาภยศ สรรเสริญ ความมั่นคงวัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์
ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป
ประมาณ 3 กิโลเมตรตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไป
แช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงได้เรียกพระสถูปที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

คำว่า พระธาตุแช่แห้ง มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรม โดยอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ครูภูมิปัญญาไทย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้อธิบายให้ฟังว่า คำว่า แช่แห้ง เป็นคำที่นักปราชญ์ยกย่องให้เป็นมงคลนามยิ่ง เป็นปริศนา
ธรรม คือความว่างจากตัวตน อันเป็นสุดยอดของอมฤตธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แช่แห้งมีความหมาย
โดยนัยว่า
ยอดคนหรือมหาบุรุษเท่านั้นที่จะทำตัวให้แห้งอยู่ในสภาวะแห่งความเปียกปอนของอวิชชา ความมืดบอด แห่ง
สรรพกิเลศตัณหาต่างๆ ที่มากมายยิ่งกว่าสายน้ำและมหาสมุทรทั้งหลายในโลกรวมกัน มนุษย์จะสามารถมีความ
สุขท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ยากอันหมายถึงมหาวัฏฏสงสารได้อย่างไร

อีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมแห่งคำว่า แช่แห้ง จึงยุติอยู่ที่ อริยสัจ 4 ประการ  เพราะคำว่า แช่ หมายถึง การเปียกปอน การดิ่งจมลงในทะเลแห่ง วัฎฎสงสาร หมายถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ มี 2 ประการคือ ทุกข์ และสมุหทัย คำว่า แห้ง หมายถึงการหยุดนิ่งและสิ้นสุดแห่งอาสวกิเลศทั้งปวง มี 2 ประการคือ นิโรธหรือนิพพาน และ อริยมรรค อันมีองค์ 8 ประการ คือเส้นทางที่พระตถาคต ชี้นำให้พุทธศาสนิกทั้งมวล เดินตามรอยแห่งพุทธองค์
จึงสรุปได้ในที่สุดว่า คำว่า แช่แห้ง จึงหมายถึง การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงงานประเพณีที่สำคั้ญคือ “หกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง” จัดขึ้นใน วันขึ้น 9 – 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ตรงกับเดือน 4 ภาคกลาง มีการถวาย ครัวตาน ปฏิบัติธรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ และจุดบ้องไฟดอก บ้อง ไฟขึ้นถวายเป็นพระพุทธบูชาวัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป
ประมาณ 3 กิโลเมตร


การเดินทางไปวัดพระธาตุแช่แห้ง
จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168
ประมาณ 3 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียด
วัดพระธาตุแช่งแห้ง พระอารามหลวง โทร. 0 5475 1846
หรือ ททท.น่าน  05452 1118-9, 0 5452 1127 สายด่วน 1647

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด