remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม
่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2020 สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดนี้ ได้แก่
เจดีย์เจ็ดยอด สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธ
คยา ลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย ที่ฐาน
เจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ด้านนอกพระเจดีย์ก็เช่นกันประดับงานปูนปั้น
รูปเทวดาทั้งนั่งขัดสมาธิและยืน ทรงเครื่องที่มีลวดลายต่างกันไปดูงดงาม

วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

สถานที่สำคัญในพุทธประวัติเจ็ดแห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมิตเจดีย์ รัตนจง
กรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชปาลนิโครธเจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ปัจจุบันเหลืออยู่
ที่วัดเจ็ดยอดเพียงสามแห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิงหล
(ลังกาวงศ์) ทรงส่งเสริมการเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรม ทำให้ภิกษุ
ล้านนามีความเชี่ยวชาญภาษาบาลี

วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
และในปี พ.ศ. 2020 โปรดให้ประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อชำระพระไตรปิฎก
วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด ใช้เวลา 1 ปีจึงแล้วเสร็จ นับเป็น
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก  และเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
และถือเป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ในล้านนาต่อมาก็เป็นหนึ่งในจำนวนวัดร้างด้วย

วัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
พระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นที่ประทับ
และตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา สำหรับชาวล้านนา
ยังมีความเชื่อว่าต้นโพธิ์เป็นไม้ศักด์สิทธิ์ ช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประ
เพณีถวายไม้ค้ำโพธิ์และเครื่องประกอบพิธีกรรมใต้ต้นโพธิ์ อ่านพิธีค้ำโพธิ์

วัดเจ็ดยอดหรือ วัดโพธารามมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์
(เชียงใหม่-ลำปาง) ห่างจากตัวเมือง 4

การเดินทาง วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 32 ( สายเอเซีย ) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ และใช้ทาง
หลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่าน
ลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่ง
คือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก
และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

ข้อมูลอ้างอิงจากททท. ภาพจาก ททท.,pantip ,kanidthakarin

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1 
0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด