remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง ภายหลังได้รับ
พระราชานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า วัดเบญจบพิตร
ซึ่งหมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นด้วยศิลปะ
สถาปัตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็นเขตพุทธา
วาส สังฆาวาส และที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้อุปัฏฐากภิกษุสามเณรอยู่อาศัย ในเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาส มีสนามหญ้าและปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น กุฏิที่อยู่ของภิกษุ
สามเณร เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดี
ที่สุดวัดหนึ่ง

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นแบบจตุรมุขหลังคา 4 ชั้น
มีพระระเบียงโอบรอบด้านหลังผนังรอบพระอุโบสถด้านนอกประดับด้วยแผ่น
หินอ่อน 4 เหลี่ยมสีขาวบริสุทธิ์ หนา 3เซนติเมตร


วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

หินอ่อนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ์ ทรงวัดขนาดทำแบบส่งไปเป็นตัวอย่าง เรียกประกวดราคาโดย
ตรงจากบริษัทขายหินอ่อน ประเทศอิตาลี

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม The Marble Temple จ.กรุงเทพฯ

ในการออกแบบประดับหินอ่อน มีวิศวกรและสถาปนิกชาวอิตาเลียน จาก
กรมโยธาธิการ ร่วมดำเนินการด้วยคือ วิศวกร อัลเลกริ (Carlo Allegri)
ประสานงานสั่งซื้อหินอ่อน, สถาปนิก ตะมาโย (Mario Tamagno)
เป็นผู้ช่วยเขียนแบบบางส่วน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งอยู่ที่69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เปิดทุกวัน 8.30-17.30
ช่าวต่างชาติเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย ถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ