remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
หมู่ภิกษุณี วัดเทพธิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

ครั้งพุทธกาลพระน้านางของพระพุทธเจ้า เป็นภิกษุณีองค์แรกที่มีส่วนในการช่วย
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่สตรี หมู่ภิกษุณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร หล่อ
ด้วยดีบุก ลงรักปิดทอง หน้าตัก 11 นิ้ว สูง 21 นิ้ว จำนวนถึง 52 องค์ 49
องค์ ยืน 3 องค์ อยู่ในอิริยาบถต่างๆ หลากหลายท่า มีทั้งท่านั่งปฏิบัติธรรม
ฟังธรรม ยืนไหว้ นั่งพนมมือ ฯลฯ


หมู่ภิกษุณี วัดเทพธิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ  

ในสมัยพุทธกาล แรกเริ่มเดิมทีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต
ให้มีภิกษุณีได้ ต่อมาพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ผู้เป็นพระน้านางและพระมา
ตุจฉา หรือพระมารดาเลี้ยงของพระองค์เอง ได้มีศรัทธาอยากออกบวชจึงทูล
ขอบวชต่อพระพุทธเจ้าถึงสามครั้ง แต่ก็ไม่เป็นผล


หมู่ภิกษุณี วัดเทพธิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

จนกระทั่งพระอานนท์ได้ทูลขอให้ พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาต โดยมีเงื่อน
ไขว่าจะต้องรับเอาครุธรรมแปดประการ (แปลว่าข้อปฏิบัติที่หนักและทำได้
ยาก) ไปปฏิบัติ จึงได้กำเนิดภิกษุณีองค์แรก คือ พระมหาปชาบดีโคตรมี
เถรี นั่นเอง สันนิษฐานว่า ภิกษุณีองค์ที่มีลักษณะท่านั่งคล้ายพระพุทธองค์
ปางมารวิชัย คือ พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี

หมู่ภิกษุณี วัดเทพธิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

วัดเทพธิดารามวรวิหาร มีสิ่งสำคัญในพุทธศิลปะที่น่าสนใจยิ่ง ได้แก่ พระ
อุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระปรางค์ หลวงพ่อขาว พระประธาน
ในพระอุโบสถ พระอุโบสถเป็นศิลปะไทย-จีน หอไตร ที่ได้รับรางวัลด้าน
การอนุรักษ์ดีเด่นจากยูเนสโกถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก พุทธศาสนิกชนได้ภาคภูมิใจ

 

หมู่ภิกษุณี วัดเทพธิดารามวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
หอไตร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร ที่ได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ดีเด่นจากยูเนสโก

วัดเทพธิดารามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

ข้อมูลและภาพ lib.su.ac.th,pantip,manger.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดเทพธิดารามวรวิหาร 0-2225-7425, 0-2222-3046-7
ททท.กรุงเทพมหานคร 02250-5500
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
12717


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย ถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ