remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ. บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

นอกจากนี้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว ยังมีน้ำตกสวยงามอีกหลายแห่งได้แก่ น้ำตก
เจ็ดสี ,น้ำตกภูถ้าพระ, น้ำตกตาดนกเขียน เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวยังมีถ้ำผาอีก
หลายแห่งที่เคยเป็นที่ปฎิบัติธรรมของเกจิอาจารย์หลายท่าน และัยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์
หลายจุด

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว อ. บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

น้ำตกเจ็ดสี ที่อยู่บริเวณบ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าดอนเสียด มี 4 ชั้น เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงทำให้
เกิดเป็นละอองน้ำ เมื่อกระทบกับแสงแดดจึงเกิดสีต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก
ตัวน้ำตกมีขนาดค่อนข้างใหญ่และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง บริเวณน้ำตกมีแนวสันเขา
เป็นผาหินกับลานหินที่มีทางยาว 3 – 5 กิโลเมตร จากลานหินบนสันภูวัวบริเวณ
น้ำตกจะมองเป็นทิวทัศน์ด้านตะวันตกได้โดยตลอดแนว การเดินทางเข้าถึงโดย
รถยนต์ และเดินเท้าต่ออีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก


  เขตรักษาพันธุ์สัวตว์ป่าภูวัว
น้ำตกชะแนน
ตั้งอยู่บ้านภูเงิน อำเภอเซกา เดิมชื่อน้ำตกตาดสะแนน ตาดแปลว่า
"ที่ซึ่งมีน้ำไหล" สะแนนมีความหมายว่า "สูงสุดยอด" หรือ "เยี่ยมยอด" น้ำตก
ชะแนนเกิดจากลำห้วยสะแนนไหลลดหลั่น 2 ชั้น มีขนาดกว้างประมาณ 100 เมตร
ความมหัศจรรย์น้ำตกชะแนนที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรร คือ สะพานหิน ที่เป็นหิน
ก้อนใหญ่ผิวหน้ากว้าง รถวิ่งผ่านไปมาได้ แม้มีน้ำไหลผ่านทั้งซ้ายและขวาเป็นเส้น
ทางน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกชะแนน จุดนี้เป็นทางเข้าน้ำตก

สะพานหิน น้ำตกชะแนน  ภูวัว
สะพานหิน น้ำตกชะแนน
ความมหัศจรรย์น้ำตกชะแนนที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรร คือ สะพานหิน ที่เป็นหิน
ก้อนใหญ่ผิวหน้ากว้าง รถวิ่งผ่านไปมาได้ แม้มีน้ำไหลผ่านทั้งซ้ายและขวาเป็นเส้น
ทางน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกชะแนน จุดนี้เป็นทางเข้าน้ำตก

น้ำตกถ้ำฝุ่น ภูวัว บึงกาฬ

น้ำตกถ้ำฝุ่น ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำฝุ่น บ้านภูสวาท ตำบลหนอง
เดิ่น อำเภอบุ่งคล้า อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำฝุ่น ซึ่งน้ำ
ตกถ้ำฝุ่น เรียกตามชื่อถ้ำบริเวณใกล้กับน้ำตกที่มีดินเป็นฝุ่น ซึ่งเป็นชื่อที่คน
ท้องถิ่นเรียกเพิงหิน ที่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ และมีพระธุดงค์มา
ปฏิบัติธรรมเป็นระยะ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบตัวน้ำตกยังมีถ้ำหรือเพิง
หินขนาดเล็กที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง 

น้ำตกถ้าพระ
น้ำตกถ้าพระ
หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว ตั้งอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำ
พระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหล
อยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากน้ำตก
ถ้ำพระเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในป่าจึงจำเป็นต้องจอดรถไว้ที่ท่าเรือ แล้วนั่งเรือรับจ้างของ
ชาวบ้านเข้าไปที่ตัวน้ำตกจากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำ
ตกถ้ำพระชั้นที่ 1 ช่วงหน้าฝนน้ำจะไหลแรงมาก


น้ำตกตาดนกเขียน
 ตั้งอยู่บริเวณบ้านภูเงิน ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
อยู่ในความรับ ผิดชอบของฐานพิทักษ์ป่าตาดนกเขียน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก
ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มี 3 ชั้น และเที่ยวได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน
การเดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์ทำได้ค่อนข้างสะดวด และเดินเท้าต่ออีก
เพียงเล็กน้อยก็ถึงตัวน้ำตกชั้นแรก

และนี่เป็นน้ำตกืั้สวยงามบางส่วน ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูวัว
ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เขตชุ่มน้ำ

การเดินทางไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
ตามทางหลวงหมายเลข 212 ก่อนถึงบุ่งคล้า 12 กิโลเมตรจะมีทางแยกขวาที่บ้าน
ชัยพรให้เลี้ยวเข้าไป จากนั้นจะผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปจนถึงน้ำตกเป็นระยะ
ทางประมาณ 28 กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกให้ใช้เส้นทางที่ผ่านบ้านนา
ต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอกประมาณ 14 กิโลเมตร

ข้อมูลอ้างอิง กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพืชพันธ์
ภาพจาก bungkan.org, Travel.sanook.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้าจ.หนองคาย 43140
โทร. 08-1260-1845, 0-4242-9362 
ททท.บึงกาฬโทร.0-4232-5406-7  
สายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวบึงกาฬี