remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
รัฐขับเคลื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง


รัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำรัสโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ในการบริหารจัดการน้ำของ
ประเทศให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรรวม ทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ รัฐบาลได้มอบ
ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สนทช.วางแผนขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่จำนวน
31 โครงการ โดยในปี 2562 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการซึ่งหนึ่งใน
นั้น คือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ชัยภูมิ


รัฐขับเคลื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้นำคณะผู้บริหาร สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามการเตรียมความพร้อมการ
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

รัฐขับเคลื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง

พื้นที่ จ.ชัยภูมิ อยู่ติดกับเทือกเขาดงพญาเย็น เป็นต้นน้ำแม่น้ำชี แต่มีพื้นที่เก็บกักน้ำน้อย โดยมี
เขื่อนขนาดใหญ่เพียง 1 แห่ง คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ ความจุ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) นอกจากนี้ยังมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งเป็นประจำ

รัฐขับเคลื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
ในส่วนการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่งรัดการพิจารณาใช้พื้นที่ รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่การใช้ป่า และมีการบูรณา
การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆจนนำไปสู่การอนุญาตใช้พื้นที่ อ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ จะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2562 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,965ล้านบาท

รัฐขับเคลื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง
อ่างเก็บน้ำลำสะพุง มีปริมาณเก็บกักทั้งสิ้น 32 ล้าน ลบ.ม. ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง24,000
ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ประชาชนได้รับประโยชน์ 14,160 ครัวเรือน 87,600 คน สะท้อนให้
เห็นถึง ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการน้ำ เป็นงานวิจัยพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำใน
ทุกมิติอย่างแท้จริง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงนำปัญหาที่มีอยู่จริง มาศึกษาหาแนวทางแก้ไขในทุก
มิติ ทรงทดลอง จนแน่พระทัยว่าได้ผล จึงพระราชทานแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการการได้น้อม
นำศาสตร์พระราชามาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตั้งอยู่ที่ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แชร์หน้านี้

สอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมที่
ททท.ชัยภูมิ 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วน 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม