remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
ศาลเจ้าพ่อพญาแล
ร้านประชารัฐสุขใจ จังหวัดชัยภูมิ

ร้านประชารัฐสุขใจ แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูล
ท่องเที่ยวในพื้นที่โดย 5 หน่วยงานรัฐร่วมกันสนองนโยบายรัฐขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 148 แห่งทั่วประเทศ

ร้านประชารัฐสุขใจ จังหวัดชัยภูมิ

ร้านประชารัฐสุขใจเป็นการผสานกำลังของ 5 หน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย ททท.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสา
หกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.),กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (พช.) และ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด
(มหาชน) (ปตท.) ที่นำจุดเด่นของแต่ละองค์กรมาร่วมกันพัฒนาโครงการฯ โดย
ททท. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละ
พื้นที่

 ร้านประชารัฐสุขใจ จังหวัดชัยภูมิ

ส่วน สสว.ธพว. และ พช.จะร่วมกันคัดเลือกและจัดหาสินค้า OTOP และสินค้า
วิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพของแต่ละจังหวัดมาวางจำหน่าย และบริหารจัดการ
ร้านค้า สำหรับ ธพว. เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
ในโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และ
ปตท. ให้การสนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ จำนวน 148
แห่ง เพื่อเป็นจุดตั้งร้านเป็นระยะเวลา 3 ปีโดยไม่คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่

ร้านประชารัฐสุขใจ จังหวัดชัยภูมิ
รังผึ้งหนึ่งในสินค้าโอทอปของชัยภูมฺ

ผ้าขายม้าเนื้อดีของชัยภูมิ

ร้านประชารัฐสุขใจ จังหวัดชัยภูมิ

สอบถามรายละเอียดเพิ้มเติมได้ที่
สสว. โทร. 0-2298-3105, 0-2298-3111
พช. โทร. 0-2141-6064 และ ธพว. Call Center โทร.1357
ททท.ชัยภูมิ 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วน 1672


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูม