สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILANDสถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
หาดป่าตองภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
BLOG REMAWADEE
Amazing Thailand
+
ป่าเขานอจู้จี๋
+ เขาคิชฌกูฏ
+บ้านม้ง ดอยปุย
+The Grand Palace
+เกาะหลีเป๊ะ สตูล
+
ดอกไม้แห่งภูหลวง1
+ดอกไม้แห่งภูหลวง2
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
SiteMap
blog remawadeeremawadee twitterremawadee g+remawadee facebook
Contact us/About us
สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

พระพุทธอุดมมงคล วัดอุดมวารี จังหวัดเชียงราย

วัดอุดมวารี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 12ไร่ มีเทือกเขาดอยปุย อยู่ทางทิศตะวันออก
ของวัด พระครูอุดมวีรวัฒน์ หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร และชาวบ้านร่วมกันสร้าง
วัดอุดมวารี
แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2519 เป็นวัดป่าสาขาที่ 30 ของวัดหนองป่าพง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นบูรพาจารย์

ดูภาพใหญ่พระพุทะมงคล วัดอุดมวารี

วัดอดมวารี เป็นแหล่งเรียนรู้ ศรัทธาสาธุชน ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ในบริเวณวัดมีพระพุทธอุดมมงคล เป็นพระที่มีความงดงามมาก และยังมีมีพระอุ
โบสถ สวยงามมากเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดแล้วมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยแมกไม้นานา
พันธุ์ และบริเวณด้านหลังรอบมีถ้ำสวยงดงามและมีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นศูนย์
ปฎิบัติธรรมที่สถานศึกษาและประชาชนให้ความสำคัญยิ่งในปี 2548 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรง
เปิดอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระชันษา 48 ปีเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา
และแหล่งความรู้ในระดับชุมชนโดยอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯโดยให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ วิชาการด้านต่างๆและความรู้ทั่วไปทั้งในรูปของหนังสือและ
ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมสู่ระบบ
อี-เลิร์นนิ่ง ตามโครงการ DLF E-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08น. ขนาด 6.1
ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลางบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย และมีรายงานการรับรู้ได้ถึงแรง
สั่นสะเทือนที่เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และอาคารสูงในกทม. ส่งผลให้วัด
อุดมวารี
ได้รับความเสียหายหลายจุด โดยเฉพาะ พระพุทธอุดมมงคล องค์ใหญ่
สีขาว ปรักหักพังลงมาดูภาพใหญ่พระพุทะมงคล วัดอุดมวารี
วัดอุดมวารี
ตั้งอยู่ที่ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดอุดมวารี โทร. 053-958-101,053- 958-453
email : mailbox@udomwaree.net


จองที่พักทั่วไทย


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ  บทความท่องเที่ยว เที่ยวเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง
 ดอยอ่างขาง  ผ้าทอเขาเต่า ม่อนแจ่ม
UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


ภูโคลน
ถ้าน้ำลอดปางมะผ้า

กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3
ถ้าพระยานคร ประจวบ
โบสถ์ปรกโพธิ์
ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้


เกาะพระทอง พังงา
น้ำตกคลองท่อม
กระบี่
ถ้ำลอดเกาะพนัก

ทะเลน้อย พัทลุง
ฉลามวาฬ ริเชลิว

นกเงือกแห่งป่าฮาลา บาลา
ภูเขาหญ้า 2 สี
มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

อุทยานแห่งชาติบทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

พาไปกินอาหารอร่อย
     
  
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย