remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่ 
+พะเยา 
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+นครสวรรค์ 
+กำแพงเพชร 
+สุโขทัย 
+พิจิตร 

RemaHealth

ภาคอีสาน
+กาฬสินธุ์ 
+
ขอนแก่น
+ชัยภูมิ

+เลย
+นครพนม
+ร้อยเอ็ด
+ศรีสะเกษ 
+มุกดาหาร
+ยโสธร
+โคราช
+บุรีรัมย์ 
+มหาสารคาม  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์ 
+สกลนคร 
+หนองคาย
+หนองบัวลำภู 
+อำนาจเจริญ 
อ่านเพิ่ม 

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+นนทบุรี
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+อ่างทอง
+ราชบุรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สิงห์บุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล 
+นราธิวาส  
+ปัตตานี 
+ยะลา 

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าทดลอง
และสาธิตการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่งยกระดับความเป็น
อยู่ของราษฎรและชุมชนของชาวจันทบุรึให้ดีขึ้น

 

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ ปลูกไม้ผล ไม้ประดับ เลี้ยงปศุสัตว์
ปลูกป่าชายเลนเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและอนุรักษ์ดิน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตร
กรรวมตัวจัดตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองด้านการตลาด

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน มีอาคารแสดงปลานานาชนิดเช่น ปลากะรัง กระเบน และปลาฉลาม


อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน ได้จัดทำทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นสะพานเลาะ
ไปตามป่าชายเลนระยะทางยาวประมาณ 850 เมตร สะพานที่เดินไปจะมีศาลาให้
พักชมธรรมชาติและศึกษาความรู้ รวม 8 ศาลา โดยศาลาที่ 1 มีชื่อว่า กำเนิด

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน
ศาลาที่ 2 ไม้เบิกนำ จะมองเห็นต้นโกงกางที่ปลูกขึ้นใหม่ ศาลาที่3
ดงฝาด ศาลาที่ 4 ป่าปลูก เต็มไปด้วยไม้โกงกางและลำพู รวมทั้ง ปูก้ามดาบ ศาลา
ที่ 5 ปู่แสม มีต้นแสมขาวใหญ่ที่มีอายุมากที่สุด ศาลาที่ 6 โกงกาง เป็นบริเวณที่มี
ต้นโกงกางมากที่สุด และมีแปลงสาธิตการเลี้ยงหอยนา ศาลาที่ 7 ประมง บริเวณ

อ่าวคุ้งกระเบน โครงการพระราชดำริของในหลวง จังหวัดจันทบุรี
ด้านหน้าจะเป็นบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และศาลาที่ 8
เชิงทรง เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าชายเลนกับป่าบกหรือป่าชายหาด จะพบต้นไม้
ได้เห็นกุ้ง หอย ปู ปลา

ในอดีตนั้นอ่าวแห่งนี้อุดมสมบูรณ์อย่างมากด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
ที่สำคัญ ที่หลบภัย วางไข่ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด รวมทั้ง พะยูน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร แต่ปัจจุบัน อ่าวคุ้งกระเบน ไม่มี
พะยูนอาศัยอยู่เลย และ่หญ้าทะเลก็เสื่อมโทรม และลดน้อยลงไปเรื่อยๆ

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ตำบล
คลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่รอบชายฝั่งประมาณ 2,000 ไร่
เปิดให้เช้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.30–18.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจากthalandscanme.com

แชร์หน้านี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท. จันทบุรี 038-655-420-1 , 038-664-585
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

5917
จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี