remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

วิหารพระไตรปิฎก เป็นวิหารเซรามิกกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นเรื่องราวแห่ง
พระไตรปิฎก ทั้ง 3 คือ พุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมด มาถ่ายทอดผ่านศิลปะจิตรกรรมฝาผนัง
และประติมากรรมปูนปั้นเซรามิกและโมเสกที่บรรจงสร้างสรรค์อย่างวิจิตรงดงามตระ
การตาอันเกิดจากความศรัทธา และความอุตสาหะของชาวพุทธศาสนาชาวไทย


วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
เศียรช้างเอราวัณ


วิหารเทพวิทยาคม   เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 บนพื้นที่กลางบึงน้ำขนาด 30 ไร่
ภายในวัดบ้านไร่ ส่วนบริเวณวิหารมีขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร องค์วิหารเป็น
อาคารลักษณะทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง30 เมตร สูงประมาณ 42 เมตร มีทั้งหมด 4
ชั้น ทางเข้าด้านหน้าทิศตะวันออกเป็นซุ้มประตูพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์
สถิตอยู่ใต้เศียรช้างเอราวัณขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็น
เป็นสุขของบ้านเมือง

สำหรับเอกลักษณ์ของวิหารเทพวิทยาคมเริ่มต้นด้วย สะพานพญานาคที่ทอดกาย
เป็นสะพานแห่งศรัทธาเดินข้ามผ่านโลกมนุษย์สู่โลกแห่งธรรม จากนั้นจะเป็น ซุ้มประ
ตูบารมีทั้ง
4 ทิศ ได้แก่ ซุ้มพระอินทร์ ซุ้มพระยม ซุ้มพระพิรุณ และซุ้มพระกุเวร (ท้าว
เวสสุวรรณ) ส่วน เสารอบอาคาร เป็นเสาที่บรรจุภพชาติที่พระพุทธเจ้าถือกำเนิดทั้ง
523 ชาติไว้รอบๆ ด้านผนังรอบนอกเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง  ทศชาติชาดก เป็น
จิตรกรรมเขียนสีแผ่นเซรามิก บริเวณโดยรอบวิหารมีรูปปั่นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า ควาย
ป่าวัว จระเข้ และยักษ์เฝ้าสมบัติ

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
ลานอธิษฐานก่อนเข้าวิหารพระไตรปิฎก

นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากมาย เช่น เรื่องราวพุทธ
ประวัติ ตั้งแต่สมัยกำเนิดพระพุทธเจ้า เรื่องราวของพระวินัยปิฎกและวิวัฒนาการของ
พระพุทธศาสนาหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เรื่องราวของพระธรรม
ปิฎก เป็นต้น

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
พญานาคสองตนนี้ กำหนดให้ตนขวาเป็นธาตุเย็นและตนซ้ายเป็นธาตุร้อน

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
ประตูพระกุเวร ช่อฟ้าเป็นบริวารของพระกุเวรหรือท้าวเวสุวรรณ

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
สุนัข 3 หัว แต่ละหัวจะมีคำว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความหมาย
แห่งการปล่อยว่าง

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
เทพพาหนะกระบือ(มหิส)

ชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นชั้นสี่ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อโลหะหลวงพ่อคูณ ยืน
ถือตะบอง สูงประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสูง 1.6 เมตร บริเวณเด้ยวกัน
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางลีลา ขนาดความสูง 7 เมตร รวมฐาน ทาง
ด้านซ้ายมือมีภาพเขียนฝาฝนัง เป็นรูปตาลปัตรอันงดงาม

วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
เทพพาหนะจระเข้(กุมฺภีล)

การเดินทางไปวัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม จ.นครราขสีมา

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) มุ่งหน้าสู่สระบุรีประมาณ
75 กิโลเมตร ถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมาย
เลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่นครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงเขื่อน
ลำตะคอง ขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201
กับ ถนนสาย 24 ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 (ไปจังหวัดชัยภูมิ) จากนั้นขับ
ตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอด่านขุนทด พอถึงอำเภอด่านขุนทดให้ท่านขับตรงไปอีก จาก
นั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2217 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 11 กิโลเมตรก็จะถึงวั
บ้านไร่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.โคราช 0 4421 3030, 0 4421 3666
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา